Hoe goed beschermd gaat u aan het werk?

In het woud van aanbieders de juiste helm, veiligheidsschoen of gehoorbescherming kiezen – het is dagelijks werk voor de veiligheidsmanagers en arbofunctionarissen van elke organisatie. En toch kan het ook voor hen een uitdaging zijn. Dan kan de PBMwijzer uitkomst bieden, het pas verschenen handboek voor het creëren van veilige arbeidsomstandigheden en het selecteren, aanschaffen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

De PBMwijzer, onder redactie van veiligheidskundigen Wulf van den Eshof en Jos Putman, is gebaseerd op de PBMgids, het onafhankelijke standaardwerk over persoonlijke beschermingsmiddelen. “Zelfs voor professionals kan het lastig zijn om het juiste PBM te selecteren”, zegt Van den Eshof. “Omstandigheden en werkzaamheden verschillen per branche en zelfs per bedrijf enorm. Bovendien moeten PBM’s voldoen aan allerlei Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben we de PBMwijzer gemaakt, een praktische en handzame versie van de PBMgids.”

Wat de PBMwijzer zo praktisch maakt, is dat de samenstellers de werksituatie als uitgangspunt hebben gekozen. “Eerst neemt de lezer de preventieve maatregelen door”, zegt Putman. “Vervolgens weegt hij af welk persoonlijke beschermingsmiddelen welke situatie horen. Daarnaast beschrijft de PBMwijzer de belangrijkste kenmerken en het gebruik en onderhoud van elk PBM. Zo wordt de lezer direct naar het antwoord geleid.”

De PBMwijzer is onverdeeld in 10 overzichtelijke hoofdstukken. In de eerste acht komen alle vormen van PBM’s aan de orde: beschermende kleding, hoofdbescherming, oog- en gezichtsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, handbescherming, voetbescherming en valbeveiliging.

De laatste twee hoofdstukken behandelen de wet- en regelgeving en leggen uit hoe professionals een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moeten uitvoeren. “Die laatste hoofdstukken zijn minstens zo belangrijk”, aldus de samenstellers. “Onze keuzewijzer is een indicatief hulpmiddel en dient als leidraad en richtsnoer. Het blijft noodzakelijk om een RI&E en een taakrisicoanalyse uit te voeren, om zo in overleg met een arbodeskundige de juiste keuze voor een PBM maken.”

Over de samenstellers
De eindredactie van dit boek is verzorgd door Wulf van den Eshof en Jos Putman.

Wulf van den Eshof is veiligheidskundige en zelfstandig adviseur op het gebied van veiligheid. Hij werkte in de scheepsbouw en aan offshore platforms en bruggen en is gespecialiseerd in het certificeren en keuren van arbeidsmiddelen. Hij is een actief lid van de NVVK Vakgroep PBM en van diverse andere organisaties op het gebied van veiligheid.

Jos Putman is Hoger Veiligheidskundige en zelfstandig adviseur op het gebied van arbeidsveiligheid. Zijn specialisme is toepassing, gebruik, wetgeving, normalisatie en compliance op het gebied van PBM. Jos heeft jarenlang deelgenomen aan nationale en internationale normontwikkelingen rond PBM vanuit NEN, CEN, ESF en rond wetgeving. Hij was vanaf de oprichting lid van de NVVK Vakgroep PBM en levert een belangrijke bijdrage over de discussie over keuze van adembescherming ter bescherming tegen het Corona-virus.