Opzeggen van het lidmaatschap

 

Op grond van artikel 6 lid 2 van de Statuten van VVGW kan opzegging schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie maanden geldt.

Opzegging met ingang van een volgend kalenderjaar dient dus uiterlijk 30 september plaats te vinden. De opzegging kan worden verzonden aan [email protected] of per post aan:

VVGW
Postbus 5135
1410 AC  NAARDEN

Opzegging hoeft niet aangetekend plaats te vinden maar een niet-aangetekende opzegging is uitsluitend geldig na ontvangst van een bevestiging van de opzegging door VVGW aan het lid.

 

Meer informatie? Stel uw vraag via [email protected] of bel met het secretariaat via 035-542 75 01.