Opleidingen

Zeker binnen een vakgebied als bedrijfsveiligheid en -hygiëne is het bijhouden van vakkennis een vereiste. Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen worden cursussen en opleidingen georganiseerd die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche verder bevorderen en garanderen. Om de kwaliteit van het opleidingsniveau op hoog niveau te houden, heeft VVGW de opleidingen ondergebracht bij Copla.

Voor meer informatie over de opleiding en een eventuele aanmelding kunt u terecht op de website van Copla https://copla.nl/opleidingen/alles-over-pbm/praktijkopleiding-pbm/

Opleidingskalender 2021 PBM-adviseur

Najaar 2021
Start opleiding PBM adviseur woensdag 3 november 2021
PBM opfrisdag woensdag 17 november 2021
PBM opfrisdag dinsdag 7 december 2021

 

Opleidingskalender 2022 PBM-adviseur

Voorjaar 2022
Start opleiding PBM adviseur donderdag 10 maart 2022
PBM opfrisdag donderdag 21 april 2022