Links

Internationale organisaties

Normen

Euronorm

Nationale organisaties

 https://www.agentschapnl.nl/ De REACH-helpdesk is een initiatief van de Nederlandse overheid. De REACH-helpdesk is bedoeld ter ondersteuning van het bedrijfsleven en wordt uitgevoerd door SenterNovem en het RIVM. Op deze website vindt u een inhoudelijke uitleg van de REACH-verordening en verschillende praktische hulpmiddelen.
https://www.copla.nl/ Copla Opleidingen & Training ontwikkelt en organiseert opleidingen en trainingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en (brand)veiligheidszorg. Voor de lesinhoud van onze cursussen streven wij naar een zo goed mogelijke balans tussen theorie en praktische toepassing. Om deze doelstelling te realiseren, gebruiken wij bij de opzet van de cursussen de kwaliteitskringloop en werken onze docenten in “de veiligheidskundige praktijk van alle dag.” Voor het waarborgen van de kwaliteit hebben wij ons laten certificeren door CEDEO. Dit betekent dat tenminste 80 procent van onze klanten tevreden is over de samenwerking en het geboekte resultaat.
 https://www.nedcert.nl/ De doelstelling van NedCert is te streven naar een sterke spoedeisende hulpverleningsketen waarbij in iedere schakel hulp wordt verleend op een wijze die aansluit op de volgende schakel. Het gevolg hiervan is dat tijdens een noodsituatie de meest optimale hulp wordt verleend. Om dit te kunnen bereiken, heeft NedCert in haar normatieve documenten de criteria vastgelegd waaraan een gecertificeerde moet voldoen. De certificatieschema’s van NedCert zijn SEHSO, SEHCI, SEHALS en BLSAED. Het streven is in de komende jaren het aantal certificatieschema’s uit te breiden.
 https://www.arbo.favos.nl/ De Webgids Arbeidsomstandigheden
 https://www.safetysign.nl/ Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit voor arbeidsomstandigheden, -veiligheid en -gezondheid waar u als gebruiker op kunt vertrouwen.
 https://www.arbouw.nl/ Arbouw is het kennis- en service-instituut voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.
 home.svw.nl
Bij het MvSZ vindt u onderwerpen zoals het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. De arbeidsinspectie van het ministerie van SZW handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 https://sbca.nl/ Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)
 https://www.tno.nl/ TNO is een organisatie die samen met bedrijven en overheden werkt aan de praktische toepassing van technologische kennis.
 https://www.nen.nl/ NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN publiceert normen, vertaalt de internationale normen, brengt normen onder de aandacht, geeft adviezen en organiseert cursussen en workshops. Voor een overzicht van de cursussen en workshops, kijk op https://www.nen.nl/Trainingen.htm.
 https://www.arbeidshygiene.nl/ De NvvA bevordert de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne en vergroot de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne.
 https://www.brandweer.nl/brandweernederland De NVBR bevordert de kwaliteit van de Nederlandse brandweer door gezamenlijke beleidsvorming en organisatie op het gebied van veiligheid, technische ontwikkelingen, managementvraagstukken en kwaliteit.
 https://www.nibhv.nl/ Twee disciplines vormen de pijlers van de bedrijfshulpverlening: de brandweertechnische aspecten (het beperken en bestrijden van een beginnende brand, ontruiming en communicatie), en het verlenen van eerste hulp.
https://www.rijksoverheid.nl/themas/milieu-ruimte-en-water Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Onder het hoofdstuk Milieu vindt u het onderwerp “gezondheid en veiligheid in uw directe woonomgeving”.
 https://www.veiligheidskunde.nl/ De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is opgericht in 1947 en biedt onderdak aan een gevarieerde beroepsgroep. Veiligheidskundigen zijn werkzaam in alle bedrijfstakken, variërend van de gezondheidszorg tot chemische industrie en dienstverlening. De NVVK is hét kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland.
 https://www.arboineuropa.nl/ De website van het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze website biedt u arbo-informatie aan die in het kader van Europese samenwerking is verzameld en ontwikkeld. Meer informatie over de campagne ‘veilig onderhoud’ kunt u vinden via: https://www.arboineuropa.nl/campagne.
 https://www.safetyandhealthatwork.nl Safety&Health@Work is het belangrijkste onafhankelijke kennisplatform en de drukst bezochte netwerkbijeenkomst voor professionals voor wie veilig en gezond werken op nummer 1 staat. De vakbeurs en het gelijktijdig georganiseerde congres bieden de ruim 4.000 bezoekers niet alleen de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken, maar zijn een onmisbare schakel in het delen van kennis en het beïnvloeden van gedrag. De 100 exposanten tonen twee dagen lang de nieuwste producten, diensten, trainingen en certificeringen die bijdragen aan de veiligheid van de werkomgeving.