Commissie Branchestatistieken zoekt meedenkers!

Het VVGW-bestuur wil de branchestatistieken heel graag verder doorontwikkelen. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig: wie wil meedenken?

Heb je belangstelling om mee te denken? Mail naar [email protected]

Ook als je eerst meer informatie wilt, mail je naar [email protected]