Dit levert de RIE op: kosten en baten op een rij

Ieder bedrijf is verplicht om een RIE uit te voeren. Maar wat levert de RIE op? Veel meer dan u misschien denkt, blijkt uit onderzoek.

Onderzoek van ISSA laat zien dat het voor bedrijven loont om 1 euro te investeren in gezond en veilig werken. Want die ene euro levert een bedrijf gemiddeld 2,20 euro op. Dit levert de RIE op, dus.

Mede daarom is het teleurstellend dat veel bedrijven nog geen risico-inventarisatie- en evaluatie hebben. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over de – wettelijk verplichte – risico-inventarisatie en evaluatie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers sprak op zeker moment zelfs van een ‘schokkend aantal’ bedrijven zonder RIE.

Wat levert de RIE op? Oftewel: hoe verhouden de kosten en baten zich tot elkaar? Dat ziet u in de kosten-batenanalyse van de RIE. Die maakt kort en overzichtelijk duidelijk welke kosten er zijn gemoeid met de risico-inventarisatie en -evaluatie. En ook wat een bedrijf mag verwachten dat de RIE hem oplevert.

De kosten van de RIE in het kort

Aan de kostenkant gaat het in het kort om kosten die gemoeid zijn met tijd (voor de inzet van de preventiemedewerker(s) en de input die medewerkers leveren aan de RIE), met de externe ondersteuning die een bedrijf eventueel wil inzetten, met de toetsing van de RIE als die nodig is en met de uitvoering van het verplichte plan van aanpak.

De baten van de RIE in het kort

Bij de baten valt te denken aan het welzijn van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. En ook aan het positieve imago van een bedrijf dat zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. En vergeet de betere kwaliteit van de producten/diensten vooral niet. Dit zijn allemaal baten die te maken hebben met de waardevermeerdering van het bedrijf.

Er zijn ook baten die voortkomen uit kostenbesparingen door de RIE. Denk hierbij aan verzuimreductie, minder onderbrekingen in het (productie)proces en minder verloop in personeel. Maar ook aan een afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten en het voorkomen van boetes van de Inspectie SZW.

Bron: Arbo-online