Eerlijk, gezond & veilig werk doen we samen

Het ministerie van SZW is in 2018 gestart met het programma Eerlijk, Gezond & Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche.

Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf de juiste beloning te geven. En ook door medewerkers een veilige werkplek te bieden, waar zij zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers. Want goed werk werkt goed.

Het programma Eerlijk, Gezond & Veilig Werk wil dat sectoren, brancheorganisaties en bedrijven meer initiatief tonen om vanuit goed werkgeverschap te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk. Een ander doel van dit programma is te zorgen dat ook arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers meer oog krijgen voor eerlijk, gezond en veilig werk.

Subsidie

Het ministerie van SZW wil de uitwerking stimuleren van initiatieven ter bevordering van eerlijk, gezond en veilig werk in sectoren en branches. Daarvoor heeft het in het jaar 2019 in totaal 600.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. De aanvraagperiode voor deze subsidieregeling loopt van 17 juni t/m 31 juli 2019.

De subsidie is bedoeld voor projecten die zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk. Ook projecten gericht op het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werken komen in aanmerking.

Het programma Eerlijk, Gezond & Veilig Werk organiseert binnenkort een tweede landelijke bijeenkomst over goed werkgeverschap. Op 30 oktober 2019 nodigt het ministerie van SZW verschillende partijen uit om tijdens werksessies mee te denken over relevante thema’s. Doel: samen werken aan een gelijk speelveld met goed werkgeverschap als norm.

Helpt u mee het SZW-beleid over eerlijk gezond & veilig werk vorm te geven? Samen met branches, bedrijven, sociale partners, cao-handhavers en andere betrokkenen? Meld u dan nu aan voor de landelijke bijeenkomst op 30 oktober 2019.

Bron: uitvoeringvanbeleidszw.nl