Binnen de Nederlandse wetgeving is in Arbo besluit voor de verwijdering van asbest het HSE 282/28 protocol vastgelegd. Dit is door de komst van de NEN ISO 16975-3 achterhaald en zou aangepast moeten worden door de Nederlandse overheid.

VVGW heeft een instructie boek geschreven voor het Face Fit testen. Als basis heeft altijd de door de Engelse B.S.I.F., onze Engelse zuster vereniging, opgestelde testmethode gediend waar de HSE INDG479 als protocol wordt gebruikt. In NEN ISO 16975-3. Deel 3 staat de methode voor het testen van de pasvorm beschreven.

De Stichting Safety Sign zal in het kader van het Gele Safety hierover in contact treden met de overheid. In eerste instantie via I-SZW, de Nederlandse Arbeidsinspectie.