Jurist te gast

 

Voor dit Vlugschrift is wederom Mr. Carst Teiwes te gast.

Mr. Carst Teiwes is werkzaam als zelfstandig advocaat bij Teiwes Advocatuur te Den Haag. Carst adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en vastgoedrecht.
Deze editie besteedt Carst aandacht aan de juridische gevolgen van een ongeval waarbij de dreadlocks van een medewerker de ‘hoofdrol’ spelen.

Dreadlocks en werkgeversaansprakelijkheid

We schrijven 2015. Op de Antillen raakt een werknemer van Green Vibes betrokken bij een bedrijfsongeval. Tijdens het bedienen van een boormachine raken zijn dreadlocks verstrengeld in de draaiende boor. Gevolg: vrijwel de gehele hoofdhuid werd van zijn hoofd gerukt. De man is voor zijn leven getekend. De man start met succes een procedure tegen zijn werkgever. De rechter stelt vast dat de werkgever aansprakelijk is voor de – aanzienlijke – schade.

Welke risico’s loopt u als werkgever als uw werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval? Een verkenning van het juridische landschap.

Als werkgever moet u zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. U krijgt voor elkaar door twee stappen te nemen: 1.) Zorg ervoor dat uw bedrijf zo organiseert is dat mogelijke risico’s voor uw werknemers tot het minimum worden beperkt en 2.) Stel Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking aan uw werknemers.

U bent een goede werkgever. U hebt de hiervoor genoemde stappen doorlopen. Maar toch vindt er een bedrijfsongeval plaats. Wat is nu uw juridische positie? Hebt u Juridische Beschermingsmiddelen (JBM) nodig? Afhankelijk van de omstandigheden van het geval heeft u als werkgever doorgaans zeker JBM nodig!

Maar waarom dan? U heeft er als werkgever toch alles aangedaan om de kans op een ongeval te voorkomen? Dat klopt, maar toch loopt u het juridische risico dat uw werknemer u aansprakelijk stelt voor het letsel dat hij heeft opgelopen door het bedrijfsongeval.

De reden? De wet! Volgens artikel 6:758 BW hoeft de werknemer alleen aan te tonen dat hij zijn letsel heeft opgelopen op het werk tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. De termen ‘op het werk’ en ‘tijdens de uitvoering van de werkzaamheden’ worden erg ruim – en in het voordeel van de werknemer – uitgelegd. De drempel om u als werkgever aan te spreken is dus laag.

Toch kunt u JBM inzetten. U hebt als werkgever een -wettelijke- zorgplicht. In een procedure is het van groot belang dat u aantoont dat u deze zorgplicht goed heeft ingevuld. Denk aan het geven van goede instructies en het hanteren van bedrijfshandboek. Daarnaast kunt u aanvoeren dat er sprake is van ‘eigen schuld’ van de werknemer. U kunt bijvoorbeeld denken aan een werknemer die niet luistert naar uw (veiligheids-) instructies. Daarnaast kunt u denken aan de situatie waarin uw werknemer de door u verstrekte PBM überhaupt niet gebruikt.

JBM zijn niet zaligmakend. Als werkgever loopt u een juridisch risico, onder meer vanwege het wettelijk stelsel. Wel kunt u de risico’s zoveel mogelijk beperken door voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder ook het afsluiten van een verzekering voor bedrijfsongevallen. Dit risicomanagement is niet een eenmalig event maar een doorlopend proces waar dagelijks aandacht moet worden besteed.