Keuring en onderhoud valbeveiligingsvoorzieningen en PBM

Door: Werkgroep Veilig Werken op Hoogte

Waarom valbeveiliging jaarlijks laten keuren en onderhouden?

U heeft een gedegen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Uw beleid rondom werken op hoogte heeft u vastgelegd en gedeeld. Vervolgens heeft u passende veiligheidsvoorzieningen laten aanbrengen, heeft u uw medewerkers getraind in veilig werken op hoogte en houdt u toezicht. Dan voldoet u toch aan alle wettelijke regels? Ja, als u ook het laatste stukje van uw veiligheidsketen sluit. Door uw veiligheidsvoorzieningen jaarlijks te laten keuren en onderhouden zorgt u ervoor dat wat veilig is, ook veilig blijft. Maar waarom is dat nu zo belangrijk?

Het dak als voorbeeld: een multifunctionele ruimte

Een dak dient tegenwoordig niet louter meer als bescherming tegen weersinvloeden. Op daken bevinden zich steeds vaker airco’s, luchtbehandelingskasten, zonnepanelen en daktuinen. Dit heeft gevolgen voor de werkplek op hoogte, want al deze zaken hebben tijdig onderhoud nodig. Hierdoor neemt de frequentie van dakbetredingen toe. De vraag is of al die onderhoudswerkzaamheden wel veilig uitgevoerd kunnen worden.

Wat zeggen wetgever en fabrikanten ?

De NEN-EN 365 schrijft voor dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor valbeveiliging (o.a. harnassen, valstopblokken en verticale systemen) ten minste 1x per 12 maanden gekeurd worden. Permanente ankerpunten en horizontale staalkabel- en railsystemen zijn officieel geen PBM voor valbeveiliging meer. Hier schrijft de producent de keuringstermijn voor. Alle valbeveiligingsproducten en PBM dienen tijdig gekeurd en onderhouden te worden, zodat u op de veiligheid van de middelen kunt blijven vertrouwen. Vrijwel alle merken Klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen en PBM hebben een maximale levensduur van 10 jaar na productiedatum De levensduur is echter van minder belang dan de “gebruiksduur”. Het kan namelijk zo zijn dan een PBM voor valbeveiliging al na een keer gebruik vernietigd moet worden (denk aan gebruik in sterk vervuilende omgeving) Om de gecreëerde veilige (werk)situatie te kunnen waarborgen, is periodieke inspectie, keuring en onderhoud dus cruciaal.

Mocht zich een incident voordoen en uw klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen zijn niet op tijd gekeurd en onderhouden, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het letsel en/of de schade.

Waar op te letten bij het laten uitvoeren van keuring en onderhoud?

Schakel een bedrijf in dat de benodigde kennis en kunde aantoonbaar heeft geborgd middels gerichte trainingen bij de fabrikant, productupdates en certificeringen. Een dergelijk bedrijf zorgt ervoor dat keuringen en onderhoud conform de geldende wetgeving en voorschriften uitgevoerd worden.

Gebruikers geven vaak aan dat het een planmatige uitdaging is om keuring & onderhoud efficiënt en tijdig uit te laten voeren. Er zijn verschillende bedrijven die u daarbij kunnen ondersteunen (zie VVGW-ledenlijst op [email protected]). Als u zorgt voor goed en tijdig onderhoud, voorkomt u onnodige veiligheidsrisico’s en beperkt u onvoorziene onderhoudskosten.

Door te laten onderzoeken of de situatie op een hoger gelegen werkplek veranderd is, weet u of aanpassingen en/of aanvullingen nodig zijn. Zo borgt u, dat uw veiligheidsinfrastructuur de aanwezige risico’s voldoende afdekt. Op deze wijze draagt u zorg voor een veilige werkomgeving op hoogte, waarborgt u de garantie op uw klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen en PBM, en verlaagt u uw aansprakelijkheid.

Conclusie

Valbeveiliging periodiek laten keuren en onderhouden vormt een essentiële en verplichte schakel in de veiligheidsketen. U draagt daarmee bij aan een omgeving waarin uw medewerkers en/of onderaannemers veilig op hoogte kunnen werken. Daarbij beperkt u ook uw aansprakelijkheid bij een mogelijk ongeval.