Ondanks de snelle digitalisering en robotisering van de samenleving, behoren problemen door zwaar lichamelijk werk nog niet tot het verleden. Werkgevers en werknemers zien in het gebruik van exoskeletten een mogelijkheid om fysieke overbelasting te voorkomen.

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en langetermijneffecten van exoskeletten. Ook zijn er nog ontwerpuitdagingen en wordt gezocht hoe deze nieuwe technologie past in de nationale en Europese wet- en regelgeving. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker het exoskelet accepteert en betrouwbaar vindt. NEN is een werkgroep gestart om zoveel mogelijk stakeholders bij elkaar te brengen voor het maken van afspraken voor exoskeletten.

Normontwikkeling
De eerste fase van het normalisatieproces voor exoskeletten gaat over het eenduidig gebruik van termen, definities, types en de toepassing van exoskeletten. Daarnaast wordt gekeken welke wet- en regelgeving van toepassing is. In de tweede fase komen veiligheid, hygiëne, prestatieverwachtingen en ergonomische aspecten aan bod. Door een norm voor exoskeletten te ontwikkelen, is de verwachting dat het gebruikersvertrouwen verder toeneemt.

Afspraken op nationaal en Europees niveau
Het is belangrijk dat afspraken niet alleen nationaal, maar ook op Europees niveau worden gemaakt. Daarom wil NEN op Europees niveau het voortouw nemen in de ontwikkeling van normen waarin afspraken worden vastgelegd. Belanghebbenden en marktpartijen kunnen de norm gebruiken om het ‘vermoeden van overeenstemming’ met wet- en regelgeving te duiden.

Bijeenkomst
Op donderdag 25 november van 14.00 tot 15.30 uur is de eerste (digitale) bijeenkomst over afspraken voor exoskeletten. NEN nodigt stakeholders uit om een bijdrage te leveren door met elkaar in gesprek te gaan. Aanmelden kan via [email protected]

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met Laurens Geense, consultant, telefoon 015 2 690 180 of e-mail [email protected].