Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de VVGW is uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Marleen Peters en Ronald van Berkel. Een korte kennismaking.

Het was al een tijdje duidelijk, er moest uitbreiding van het bestuur komen. Als actieve vereniging merk je dat werk werk aantrekt. Daarbij komt dat deelname aan het bestuur vrijwillig is, maar dat je daarnaast toch met een fulltime baan je er niet aan ontkomt het verenigingswerk beter te verdelen. Zeker in een tijd waarin ontwikkelingen zich snel voltrekken, is ‘alle hens aan dek’ onvermijdelijk. Het bestuur is daarom bijzonder blij dat Marleen en Ronald bereid zijn gevonden toe te treden; WELKOM!

Marleen Peters

Marleen is al meer dan 20 jaar werkzaam in de PBM-branche. Binnen het bestuur zal zij zich de eerste tijd bezighouden met ondersteunende en aanvullende taken met name op het gebied van marketing. Het streven bestaat al langer dat de VVGW een bredere bekendheid moet krijgen. PBM vind je inmiddels terug in het dagelijks leven, actueel zijn natuurlijk de mondkapjes (en de discussie eromheen). Maar ook het belang en de toename in gebruik van goede gehoor-, oog- en adembescherming laat de bewustwording en omvang van de markt zien. ‘Het is van belang dat de kennis en ervaring van VVGW-leden bredere bekendheid krijgen’, aldus Marleen. ‘Ik heb er zin in met het hele bestuur de VVGW zich (nog) meer te laten profileren.’

Ronald van Berkel

Ronald draait al 29 jaar mee in vele vakgebieden die direct dan wel indirect raakvlakken hebben met PBM. Office & consumermarkt, lasmarkt, autoschadeherstel, medische wereld, industrie algemeen en PBM hebben voor Ronald ‘geen geheimen meer’. Van vele markten thuis is ook Ronald een grote aanwinst voor het bestuur. Samen met bestuurslid Arno Lammers gaat Ronald het belangrijke deel ‘opleidingen’ verder uitbreiden en verdiepen. De leden van VVGW onderscheiden zich door veel kennis en ervaring te bieden aan eindgebruikers van PBM. Ronald: “Ik hoop dat we leden kunnen motiveren een meer actieve rol te nemen in de VVGW. Voor mij betekent het toetreden tot het bestuur weer een stap van leren en persoonlijke ontwikkeling. Er is veel te doen binnen de vereniging. Veiligheid beperkt zich niet langer tot bepaalde doelgroepen, het gaat inmiddels veel verder. En daar kan en zal de VVGW een belangrijke rol in spelen.”