De VVGW is volop in ontwikkeling, met onder andere een groeiend netwerk en nieuwe activiteiten. De vereniging is er voor en door leden en kan alleen bestaan dankzij de betrokkenheid van leden. Zo zet een aantal van onze leden zich bijvoorbeeld in als bestuurslid. Wellicht is deze rol ook iets voor u?

Om tot een bredere vertegenwoordiging voor de vereniging en haar leden te komen, is het VVGW-bestuur daarom op zoek naar uitbreiding en wel met twee nieuwe algemene bestuursleden.

Waar maakt het bestuur zich hard voor?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het (meerjaren)beleid van de vereniging. De VVGW is een branchevereniging die zich inzet voor de belangen van de sector en die zich inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving met behulp van PBM. De VVGW wil daarbij het aanspreekpunt zijn als het gaat om veilig en gezond werken en zorgdragen voor de ontwikkeling van kennis en kwaliteit, onder andere door middel van opleiding.

Waarom VVGW-bestuurslid worden?

Als VVGW-bestuurslid heeft u een belangrijke rol voor de vereniging en de branche. Samen met de andere bestuursleden geeft u invulling aan de al gekozen strategie, die merendeels aangegeven is door de leden. U krijgt informatie vanuit de branche en heeft toegang tot een netwerk met stakeholders op nationaal en Europees niveau. Op dit moment bestaat het voltallige bestuur uit vier bestuursleden met ieder hun eigen verantwoordelijkheid en portefe

In het Bestuurdersprofiel vindt u meer informatie over de bestuursfuncties.

Interesse?

Heeft u interesse in een bestuursfunctie, wilt u meer over de bestuursfunctie weten of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt en hier interesse in heeft? Neem dan vóór 8 maart contact op met het secretariaat van de VVGW, en stuur uw motivatie en CV via [email protected]. Let op: het is niet meer mogelijk om te reageren op deze functie.

Procedure

Het bestuur bespreekt de aanmeldingen tijdens de bestuursvergadering op 11 maart a.s. en draagt de kandidaat-bestuursleden voor aan de Algemene Ledenvergadering van 26 maart a.s. Deze vergadering wordt gehouden bij Mascot International, te Naarden.