RIE Cijfers

Werkgevers met personeel in dienst moeten een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak maken. In de praktijk heeft maar 48 procent van de bedrijven een RIE.

Bedrijven die wel een RIE hebben, treffen vaker maatregelen op het gebied van arbo en verzuim. Bijna 80 procent van de bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie trof de afgelopen twee jaar nieuwe maatregelen. Daar staat tegenover dat 52 procent van de bedrijven zonder RI&E dit niet deden.

Zowel de RIE-naleving als het treffen van maatregelen is lager bij kleine bedrijven. Zo hebben 3 op de 10 microbedrijven (2-4 werknemers) een RI&E, terwijl 9 op de 10 bedrijven met 50 of meer werknemers er een hebben.

Welke bedrijven treffen het vaakst RIE-maatregelen?

Maar als er wel een risico-inventarisatie en -evaluatie is, treffen kleine bedrijven vaker maatregelen: 66 procent van de microbedrijven met een RIE versus 46 procent van de microbedrijven zonder. Bij bedrijven met 10-49 werknemers is dit respectievelijk 87 procent en 78 procent. Bedrijven met 50 of meer werknemers treffen het vaakst (circa 90%) maatregelen op het gebied van verzuim en gezond en veilig werken. Daarbij is er geen groot verschil tussen bedrijven met en zonder RI&E.

Bron: Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016.