De SER heeft het online Arboplatform gelanceerd. Hier vinden arboprofessionals alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Bovendien kunnen ze er terecht met concrete arbovragen.

Bron: www.ser.nl

Zowel de SER als de Stichting van de Arbeid doen belangwekkend werk op het gebied van arbeidsomstandigheden. In de praktijk blijkt echter dat arboprofessionals deze arbodocumenten en -afspraken niet altijd zo gemakkelijk kunnen vinden. ‘Zonde’, vindt kroonlid Louise Gunning, voorzitter van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER en met haar de werkgevers- en werknemersorganisaties. ‘Omdat veel ervaring en kennis versnipperd zijn, hebben de sociale partners de SER gevraagd om een nieuw platform op te zetten. Daar verzamelen we alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid. Denk aan de publicaties over arbeidsomstandigheden, de database grenswaarden en een video over het platform, aangevuld met relevante stukken en links van sectoren. Kortom: een informatiepunt vóór en dóór werkgevers- en werknemersorganisaties.’ Het SER-Arboplatform is bedoeld voor onder meer preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners, veiligheidsdeskundigen en OR-leden.

Community

Het is de bedoeling dat het Arboplatform op termijn een community wordt waar arbo-professionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. ‘Tijdens de expertbijeenkomst merkten we dat de deelnemers elkaar veel te vertellen hadden, en elkaar ook kunnen helpen. Het is inspirerend om aansprekende, creatieve best practices met elkaar te delen. Dit kan handvatten bieden aan branches die nog niet zover zijn. Een goed voorbeeld is de werkplaats in de metaalindustrie, waar men de vloeren wit heeft geverfd in plaats van zwart. Daardoor raken de medewerkers minder producten kwijt, kunnen de ruimtes beter worden schoongehouden en is het ziekteverzuim significant gedaald. Andere bedrijven kunnen daar hun voordeel mee doen. Via het Arboplatform kunnen we de informatiestroom versterken en de verbeterde werkwijzen verspreiden.’