Taken van de Europese arbeidsinspectie

De nieuwe Europese arbeidsinspectie (ELA, van European Labour Authority) is van start gegaan. Op 16 oktober hield de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit haar eerste management board meeting. De bijeenkomst vond plaats in het Berlaymont gebouw van de Europese Commissie.

Dit zijn de taken van de Europese arbeidsinspectie

Zo’n 17 miljoen Europese burgers wonen of werken tegenwoordig in een andere lidstaat. Dat zijn er tweemaal zoveel als tien jaar geleden. De Europese Unie heeft al veel wetgeving ontwikkeld over diverse aspecten van arbeidsmobiliteit. Denk aan zaken als vrij verkeer en vrije indiensttreding van werknemers en om onderlinge afstemming van sociale zekerheid.

Maar veilig, gezond en eerlijk kunnen werken, betekent ook gericht handhaven. Op Europees niveau vraagt dat om een gestructureerde samenwerking tussen nationale autoriteiten. Vandaar de geboorte van een Europese arbeidsinspectie.

Hoofddoel: misbruik voorkomen bij grensoverschrijdend werk

De Europese arbeidsinspectie heeft als hoofddoel om misbruik bij grensoverschrijdend werk te voorkomen. Deze nieuwe Europese Arbeidsautoriteit komt voort uit een eerder dit jaar gesloten politiek akkoord. De ELA moet er onder andere voor zorgen dat nationale inspecties voldoende samenwerken bij grensoverschrijdende arbeid. Door meer data te delen, bijvoorbeeld. En door gebruik te maken van gedragswetenschappelijke inzichten. Dit moet zorgen voor een bundeling van kennis en inzichten van nationale inspecties en uitvoeringsinstellingen.

Deelname aan activiteiten Europese arbeidsinspectie niet verplicht

De EU-lidstaten blijven overigens zelf verantwoordelijk voor de handhaving bij bedrijven die de regels overtreden. Ze zijn ook niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten van de Europese arbeidsinspectie. De nationale arbeidsinspecties moeten echter wel op Europees niveau gaan functioneren. Verbindingsofficieren van deze inspecties gaan daartoe straks in één gebouw samenwerken. De ELA moet de naleving van arbeidswetten controleren, zodat kwaadwillende bedrijven eerder in beeld komen. Onder andere vakbonden mogen misstanden melden.

En wat zijn nu precies de taken van de Europese arbeidsinspectie?

De Europese arbeidsinspectie verbindt de nationale arbeidsinspecties met elkaar. Zij doet dit door de naleving van Europese arbeidswetten te controleren op nationaal en Europees niveau. Daartoe gaat de ELA lidstaten ondersteunen bij het informeren van burgers en werknemers over de rechten en plichten bij grensoverschrijdende arbeid. Verder stimuleert de arbeidsautoriteit samenwerking tussen de lidstaten bij het afdwingen van de Europese arbeidswet- en regelgeving. Dit moet leiden tot gezamenlijk gecoördineerde inspecties. Verder ondersteunt het agentschap de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen zwartwerk. Tot slot bemiddelt de ELA bij grensoverschrijdende geschillen tussen nationale autoriteiten.

Europese arbeidsinspectie moet in 2024 op volle kracht draaien

Het kantoor van de ELA komt te staan in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het is de bedoeling dat de Europese arbeidsinspectie in 2024 op volle kracht draait. Zij heeft daarbij de beschikking over een jaarbudget van 50 miljoen euro. Bij de autoriteit gaat een staf van ongeveer 140 mensen werken. Het management bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. Verder komt er een groep experts die bestaat uit sociale partners van de Europese Unie, waaronder de Europese Federatie van Ondernemingen en het Europees Verbond van Vakverenigingen. Deze groep kan extra informatie verstrekken en adviezen uitbrengen.

Gelijke rechten en voorwaarden voor alle EU-werknemers

Werknemers uit andere EU-landen hebben dezelfde rechten als Nederlandse werkenden. De werkgever is daarom verplicht om werkzoekenden uit andere EU-lidstaten net zo te behandelen als sollicitanten uit eigen land. En hij moet werknemers uit de rest van de EU gelijke arbeidsvoorwaarden bieden als Nederlandse werknemers. In mei 2018 heeft het Europees Parlement bovendien ingestemd met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Deze detacheringswet bepaalt dat buitenlandse werknemers bij gelijk werk recht hebben op hetzelfde loon als collega’s op dezelfde werkplek.

bron: arbo-online.nl