Van de voorzitter

De afgelopen maanden stonden wetgeving en normering veelal centraal binnen onze activiteiten. Dat stond de aandacht voor ook andere belangrijke zaken af en toe wel eens in de weg. Duidelijk i geworden dat de capaciteit van het bestuur niet meer voldoende is waardoor gestelde ambities niet (snel genoeg) ingevuld konden worden. Derhalve hebben we besloten het aantal bestuursleden uit te breiden. Ik ben heel blij dat Theo de Vliegh en Arno Lammers bereid zijn gevonden om toe te treden tot het bestuur. Met deze extra capaciteit is de sterke overtuiging de ideeën (nog) beter en sneller uit te kunnen voeren.

Wat gaat de toekomst bieden?

Terugkijkend, maar zeker ook vooruitkijkend, zien we dat de nieuwe PBM wetgeving nu dan eindelijk volledig in werking is getreden en menig hoofdbrekens heeft gekost. 

 

En dat zal nog wel even aanhouden. Komt er een (no deal) Brexit of toch geen Brexit? Wat zijn de consequenties hiervan voor ons als PBM fabrikant of distributeur op korte en langere termijn? Alsof het al niet moeilijk genoeg is om de gebruikers zonder deze factoren van de juiste PBM te voorzien. Hoe gaat de marktautoriteit om met deze wijzigingen en, wellicht nog belangrijker, hoe gaan de marktpartijen en de eindgebruiker hiermee om? Het ‘PBM landschap’ is hoe dan ook aan het veranderen.

Besteed voldoende aandacht aan NEN

Als VVGW zijn we al vroeg begonnen  om onze leden te informeren over de wijzigingen. In het begin denkt iedereen nog genoeg tijd te hebben maar het eind van het liedje is dat het toch nog moeilijk blijkt om deadlines te halen. Heel blij zijn we met de rol welke de European Safety Federation (ESF) hier oppakt. We blijven daarom ook zeker participeren in werkgroepen bij de ESF om onze leden zo juist en volledig mogelijk te informeren. Maar vooral ook de stem van onze leden te laten horen in Europa. Ook binnen NEN zullen we dat blijven doen. Ik roep onze leden op om tijd te blijven spenderen aan normering, al dan niet in een van de werkgroepen van NEN. Het is belangrijk dat wij onze stem ook hier laten horen, omdat veel van de producten die we verkopen aan normen onderhevig zijn.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van dit Vlugschrift!

Oscar Breure