Adviseur of vakidioot met het vingertje?

Hoe word je een goede adviseur? Gaat het om kennis, om vaardigheden of juist om competenties? En hoe houdt een adviseur de wereld een beetje bij? Zodat zijn advies niet al achterhaald is op het moment dat hij het geeft?

Hoe word je een goede adviseur? Sommigen hameren op de overdracht van vakkennis. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar kennis veroudert snel en ook met Google kun je best een eind komen. Anderen benadrukken vooral het onder de knie krijgen van vaardigheden. Want al doe je nog zoveel inhoudelijke kennis op, je moet weten hoe je die moet toepassen. Informatie is immers nog geen kennis en bovendien is iedere praktijk toch weer anders. Dan zijn er ook nog de competenties: een combinatie van beide, aangevuld met bijvoorbeeld persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

De wereld verandert continu en snel

En dan zijn we er nog niet. Want als het goed is staat u met al uw opgedane kennis en vaardigheden niet stil. De wereld om ons heen verandert continu en snel. De adviseur verandert dus mee. Of u nu arbo-adviseur bent geworden vanuit een inhoudelijke functie, aangevuld met een opleiding. Of dat u via een mbo-, hbo- of universitaire opleiding de praktijk in bent gedoken.

 Adviseur of vakidioot met het vingertje

Ja, hoe het traject ook is verlopen, een arbo-adviseur heeft een boeiend vak dat af en toe knap ingewikkeld kan zijn. Want nog steeds komt het voor dat de arbofunctionaris in een organisatie te boek staat als de vakidioot met het vingertje. De betweter die met de wet zwaait en niet begrijpt hoe het werkelijk werkt in een organisatie. Dat zorgt voor frustratie: bij de arboman of -vrouw, bij de directie én bij de werkvloer.

Dat is jammer. Want er zijn genoeg plekken waar de communicatie goed verloopt en waar men naar elkaar luistert met een gemeenschappelijk doel voor ogen: veilig en gezond werken. Het gaat erom dat de adviseur en ‘de klant’ samen de verschillende mogelijkheden bekijken, in plaats van de hakken in het zand te zetten.

Adviseren is veel meer dan een kunstje

Adviseren is dus veel meer dan alleen een kunstje doen. Het is de bedoeling dat de adviseur zijn opdrachtgever verder helpt in een bepaalde situatie. Er zijn veel tools en instrumenten beschikbaar om u daarbij te ondersteunen.

Maar er zijn ook voetangels. Wat is bijvoorbeeld de rol van uw eigen persoonlijkheid bij uw advies? En houdt u wel voldoende rekening met de voorkeuren van uw klant? Of bent u vooringenomen en weet u zonder gedegen vooronderzoek al meteen hoe het zit? En last but not least: houdt u zichzelf regelmatig een spiegel voor? Staat u bijvoorbeeld regelmatig stil bij uw werk, de keuzes die u maakt en de vaardigheden die u inzet?

In Vakblad Arbo 5-2019 vindt u een aantal tips om niet in die valkuilen te vallen. Zo blijft uw vak toch nog boeiend en leuk.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo