Column van Ronald le Clercq

Het samenstellen/veranderen van teams of een nieuwkomer op de werkvloer brengen vaak veranderingen met zich mee in de dynamiek van de (soms al jarenlange) met elkaar samenwerkende collega’s. Spanningen lopen op, werkplezier en –efficiency zitten elkaar in de weg, de manager heeft (nog) niets in de gaten en als de manager uiteindelijk tot de ontdekking komt dat ‘er iets aan de hand is’, is er al een escalatie op handen. Dan volgen er gesprekken, waarin iedereen er het zijne of hare van vindt. Vergaderingen, vertrouwenspersonen en in de opmaat naar nog meer afstandelijkheid tussen partijen (die vaak ook nog eens een eigen aanhang om zich heen hebben weten te verzamelen) misschien wel de gang naar mediation of meteen naar advocaat en rechter.

Het verhaal van de kat en de papegaai

Jaren geleden vertelde iemand mij het verhaal van de kat en de papegaai. De kat had een rothekel aan de papegaai en de papegaai was niet bepaald fan van die naar hem uithalende, blazende, oren in de nek en een dikke staart hebbende, vacht op poten. De instinctieve vooroordelen waren tekenen voor een feller conflict in wording. Het was echter zo dat het baasje aan beide dieren erg gehecht was. Apart van elkaar ging het uitstekend, maar samengebracht kreeg zelfs het baasje een haal van de kat of een beet van de papegaai. Zelfs gewenning aan elkaar met een glasplaat er tussenin leverde niets op, behalve krassen en afdrukken op het glas als getuigen van de onmin. Het baasje stond in hevige tweestrijd. Hij had ze beide lief, maar wat te doen om een vrede te bewerkstelligen wat rust en veiligheid zou kunnen opleveren? En toen, op een onbewaakt ogenblik, troffen de kemphanen elkaar in een klein kamertje. De papegaai was daar al en de kat vond het niet afgesloten kattenluikje in de deur naar de kamer. Het luikje viel achter hem dicht, kon niet meer open en beide door instinct gedreven vijanden konden geen kant meer op.

Hoe het afliep

De strijd was een feit. Een oorverdovend lawaai aan monsterlijke kreten reikte tot ver buiten het strijdtoneel. Het baasje dat elders in het huis bezig was hoorde het, maar durfde (naar aanleiding van zijn eerder opgelopen verwondingen) niet in te grijpen. Na enige tijd viel er een doodse stilte. Het baasje had het telefoonnummer van de dierenarts al opgezocht. Voorzichtig opende hij de deur. Overal veren en plukken vacht. De strijd had de vechtenden enigszins gehavend. En toen de verbazing. De kat had ondanks zijn scherpe klauwen zijn meerdere gevonden in de verschrikkelijke snavel van de papegaai en andersom. Ze zaten elkaar op kleine afstand aan te kijken. De strijd bleek niet om leven en dood te gaan, maar om een zoektocht samen te kunnen leven en zo beide uit de hand van het baasje te kunnen eten. De strijd leverde wederzijds respect op. Durft u, als u ze in huis hebt, uw bedrijfskat en uw bedrijfspapegaai samen in een kamertje te zetten (met de deur op slot) totdat het conflict is opgelost? Houd na afloop wel een beloning voor ze paraat…

 

Bron afbeelding: pixers.nl