Beslissingsboom beschikbaar voor beoordeling kleding als pbm

jun 28, 2024 | actualiteiten homepage, Nieuws

De PPE AdCo (coördinatie van de EU-markttoezichtautoriteiten) stelt de beslissingsboom beschikbaar aan de leden van de PPE Expert Group. De boom moet worden gebruikt door markttoezichtautoriteiten en dus ook door alle andere belanghebbenden bij de beslissing of een kledingstuk al dan niet als PBM moet worden beschouwd.

Dezelfde redenering kan ook gebruikt worden voor andere producten (bv. handschoenen, mutsen, …). Natuurlijk is het mogelijk dat het product al als een PBM moet worden beschouwd als bescherming tegen andere risico’s; de beslissingsboom houdt alleen rekening met het zichtbaarheidsaspect.

Het is de bedoeling dat de AdCo-groep aan verdere verduidelijking aan de hand van concrete voorbeelden zal blijven werken. Als u producten heeft waarvoor u zich zorgen kunt maken, kan deze beslisboom u helpen potentiële problemen met markttoezichtautoriteiten te voorkomen.

> beslissingsboom

Nieuws

Paper ‘Slechte prestaties van oorlusmaskers’

De ESF (European Safety Federation)  werkgroep ‘Ademhalingsbescherming’ heeft een document opgesteld ‘Slechte prestaties van oorlusmaskers’. Hierin worden verschillende zorgpunten met betrekking tot dit type FFP-maskers samengevat.

Van e-learning naar VVGW kennisplatform 

De huidige manier van e-learning ontwikkeling past niet (meer) bij VVGW en haar leden. Wel is er behoefte aan deskundigheidsbevordering. Dit is besproken tijdens de VVGW Jaarvergadering met de leden.

Samen aan de slag met circulariteit PBM

Tijdens de VVGW Jaarvergadering is een workshop ingepland: Hoe verleng je de levensduur van een Persoonlijke Beschermingsmiddel? Op een interactieve manier hebben leden van de Vereniging Gezond & Veilig Werken verder kennis gemaakt met mogelijkheden voor circulariteit in de PBM branche.