E-learning: Advisering Valbescherming

E-learning

Voor zowel fabrikant als distributeur van PBM wil je dat de juiste valbeveiliging bij de juiste gebruikers terechtkomt. Werken op hoogte is risicovol wanneer valbescherming onder de maat is. Valbeveiliging is een klasse 3 PBM. Als je dit verkoopt, aanbiedt of adviseert dan brengt dit een bepaalde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee. Deze e-learning geeft een zo volledig mogelijk beeld over wat een PBM-adviseur minimaal moet weten.

Voor zowel fabrikant als distributeur van PBM wil je dat de juiste valbeveiliging bij de juiste gebruikers terechtkomt.

Waarom valbescherming?
Werken op hoogte is risicovol wanneer valbescherming onder de maat is. Valbeveiliging is een klasse 3 PBM. Als je dit verkoopt, aanbiedt of adviseert dan brengt dit een bepaalde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee. Een (medewerker van een) distributeur heeft een aantal verplichtingen ten aanzien van:
• de conformiteit(-sbeoordeling) van de producten;
• de technische documentatie;
• instructies en informatie over de veiligheid;
• vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
• CE-markering;
• de EU-conformiteitsverklaring.

Wat ga je leren?
De e-learning geeft een zo volledig mogelijk beeld over wat een PBM-adviseur minimaal moet weten. De training is onder meer opgebouwd uit:
• wet- en regelgeving
• alle producten die onder persoonlijke valbeveiliging vallen
• de toepassingen en keuring van de middelen.
Belangrijke aandachtspunten zijn “valfactor”, hoe werkt een demper, wat is de minimale vrije hoogte, hoe sterk moeten ankerpunten zijn en meer. Er is een pre-toets en een eindtoets.

Kosten
De kosten per e-learning module bedragen: € 300,=
Leden van VVGW of FebelSafe betalen slechts € 175,=
De bedragen zijn excl. btw.

Bij afname van meerdere modules wordt extra korting toegekend.

E-learning portal
Na inschrijving ontvangt u inlogcodes, deze zijn 2 maanden geldig.
Na start van de e-learning module heeft u 2 maanden de tijd om de e-learning module te behalen.
Met hulp van de inlogcodes kunt u inloggen in het e-learning portal:

Meer informatie
> Alle e-learning modules zijn tot stand gekomen in samenwerking met Febelsafe, onze Belgische zusterorganisatie.

> Wij werken samen met Instituut CEC, een erkend exameninstituut op het werkgebied ‘veiligheid, kwaliteit en milieu’. 

> Voor meer informatie over Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): Safetysign.nl

E-learning

Advisering Wet- en regelgeving PBM

Om de klant goed te kunnen adviseren bij de aankoop of het gebruik van PBM moet je op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving over PBM. Het doel is dat ook je klant de noodzaak ziet om een veilige werksituatie te creëren vooral als er bepaalde risico’s zijn.

E-learning: Advisering voetbescherming

Of je nou als fabrikant of als distributeur werkt, je wilt dat de juiste veiligheidsschoen of -laars bij de gebruiker terechtkomt. Dit voorkomt klachten en verhoogt de klanttevredenheid. Leer de belangrijkste aandachtspunten om een juiste keuze voor voetbeschermingsmiddelen te maken.

E-learning: Advisering hand- en armbescherming

Voor zowel fabrikant als distributeur van PBM wil je dat de juiste handschoen bij de juiste gebruikers terechtkomt. Dit voorkomt handletsel en verhoogt de productiviteit. Leer de belangrijkste aandachtspunten om een juiste keuze te maken voor handbeschermingsmiddelen.