Geen hittestress!

Met de verwachting dat het aantal warme en hete dagen de komende jaren gaat toenemen is er een toenemende aandacht voor dit thema. En terecht, want werken in hoge temperaturen, in warme werkomgevingen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties en zelfs schade aan de gezondheid. Wanneer het lichaam de warmte niet (volledig) kwijt kan, kan hittestress optreden en vermindert het concentratievermogen van de werknemer, waardoor de productiviteit afneemt en de kans op een ongeval toeneemt.

Op basis van de Arbowet is de werkgever verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte. Het is echter niet vastgelegd onder welke temperaturen werknemers behoren te werken maar de temperatuur mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemers.

Indien werken bij hoge temperaturen niet voorkomen kan worden, moet de werkgever nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. De werkgever moet er alles aan doen om gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen wat start bij bronbestrijding. Een voorbeeld van maatregelen die genomen kunnen worden:

  • voldoende drinken
  • creëren van werkplekken in de schaduw, onder zonwering of airco
  • zware lichamelijk inspanning vermijden, verminderen of uitstellen
  • werktijd aanpassen: meer pauzes inlassen, invoeren van tropenrooster, eerder starten en eerder stoppen, zwaar fysiek werk op het heetst van de dag vermijden
  • verstrekken van UV-beschermende zonnebrandcrème, kleding en koelingsproducten

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/warmte