In ons dagelijks leven maken we gebruik van allerlei producten die gemaakt worden volgens bepaalde NEN-normen. Stichting NEN staat voor verantwoord en kwalitatief gebruik en verbindt belanghebbenden, zoals ook de PBM-branche. We hebben Hans Kuipers gevraagd toe te lichten wat het nut van NEN is. Hij is voorzitter van de werkgroep Keuze gebruik en onderhoud, veiligheidsdeskundige én commissielid van de NEN-normcommissie voor pbm.

[In gesprek met Hans Kuipers]

NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) faciliteert sinds 1916 het proces voor de ontwikkeling van normen voor verantwoord en kwalitatief gebruik. Een NEN-normering is een standaard waar het product aan moet voldoen. En, zoals de stichting het zo mooi beschrijft, verbinden ze belanghebbenden en zorgen ervoor dat zij komen tot afspraken. Een van die belanghebbenden is de PBM-branche (Persoonlijke Beschermingsmiddelen), vertegenwoordigt op diverse vakgebieden.

Maar eerst: Wat doet NEN?
“Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid mogelijk.” Als luidt de introductie van NEN op hun website. In alle sectoren, ook PBM, kom je normen tegen waarvan NEN er inmiddels zo’n 34.000 beheert. Zowel Nederlandse, Europese als internationale normen.

PBM
Hans Kuipers is werkzaam in de functie van consultant bij VVGW-lid Majestic en commissielid van de NEN-normcommissie voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Hans: “NEN is er niet voor niets. Om veilig te kunnen werken is het van belang dat kwaliteit van producten op basis van goede afspraken worden gestandaardiseerd. Producten getest en goed bevonden door onderliggende normen zijn eenduidig en helder voor iedere fabrikant en eindgebruiker. Ook als op Europees niveau een standaard voor een product als bijvoorbeeld werkhandschoenen wordt opgesteld, wordt voor Nederland via NEN onderzocht of de inhoud van de norm in Nederland in de praktijk uitvoerbaar en haalbaar is.” Er kan op Europees niveau commentaar worden aangeleverd.

Overheid lijkt soms onbekend met NEN
“Ik ben heel positief over het vele goede werk dat de Stichting NEN verricht”, zegt Hans stellig. “Maar zoals met alles is er altijd ruimte voor verbetering. Toen in 2020 we van de ene dag op de andere werden geconfronteerd met COVID-19 schoot de halve wereld in paniek. Zonder hier de discussie aan te gaan of de beslissing het gebruik van mond/neuskapjes te gaan verplichten echt wel nodig was, heeft de overheid mijns inziens vele persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft via bedrijven wiens activiteiten normaliter vaak ver van die als leverancier van PBM afstaan. We kennen allemaal de verhalen die de ronde doen over sommige aankopen. Het enige wat ik erover zeg is dat ik het, laat ik het netjes verwoorden, nogal jammer vind dat er niet bij NEN en/of de deskundige branche is aangeklopt, maar er meerdere aankopen werden gedaan waarvan achteraf bleek dat de producten niet voldeden. Wellicht wordt hierover nog eens een parlementaire enquête gehouden, want uiteindelijk bleek dat sommige mond/neuskapjes niet aan de eisen voldeden en dat er zelfs gevaarlijke stoffen in het materiaal verwerkt waren. In de haast was onbekend dus blijkbaar onbemind, maar let wel… dat is mijn persoonlijke opvatting.”

Het algemeen belang dienend
Het is historisch gegroeid dat de werkgroepen vaak vertegenwoordigd worden door fabrikanten. Daar is niets mis mee. Je kunt wel een bepaald idee hebben over de ontwikkeling van een normering, het moet natuurlijk wel uitvoerbaar zijn. Hans: “Het zou vanuit die optiek mooi zijn als er in de nabije toekomst meer eindgebruikers zouden kunnen worden uitgenodigd bij de vergaderingen. De kennis van productontwikkeling combineren met het gebruik in de praktijk en de resultaten daarna onder te brengen in een NEN-norm, zou een grote toegevoegde waarde hebben volgens mij. De markt consulteren en het effect controleren voorkomt, zelfs bij haastsituaties, ondoordachte keuzes. Hiermee verklein je meteen het spanningsveld tussen commercie en veiligheid. Dat is onder meer het nut van NEN!

> Meer informatie: Nen.nl
> Wilt u meedenken in een NEN normcommissie? Uw kennis kan het verschil in veiligheid maken