In gesprek met Rinus Brinks oud-bestuurslid

Zeg tegen iemand die met pensioen is gegaan dat hij nu lekker veel vrije tijd heeft en je komt bedrogen uit. Sinds 1 juli heeft Rinus Brinks 3M na ruim 42 dienstjaren verlaten en daarmee kwam ook zijn bestuursfunctie voor de VVGW te vervallen. Rinus was maar liefst 25 jaar algemeen bestuurslid actief betrokken en bij de oprichting van AVAG en had Normalisatie en de European Safety Federation in zijn portefeuille. Zijn vrije tijd werd meteen opgevuld met andere activiteiten, een deel daarvan besteedt hij aan zijn kleinkinderen.

We bevinden ons in het rustieke Maarn ‘onder de rook’ van Utrecht en genietend van een kop koffie komt het gesprek op gang. Wie Rinus kent weet dat hij altijd geniet van een goed en gezellig gesprek, zeker als het over 3M gaat en de AVAG/VVGW. Het collectieve geheugen van de vereniging aan het woord!

Van techniek naar veiligheid

42 jaar geleden begon Rinus bij 3M in de functie van Technical Engineer voor kopieer- en microfilmsmachine.  Hij stapte later over op ‘onderhoud’ en kon in 1982 een keuze in zijn loopbaan maken uit drie functies: Post-it verkopen, Operatives (schuurpapier e.d.) of Veiligheid. Het werd Veiligheid en dat betekende een keerpunt. Rinus: “Het onderwerp Veiligheid had voor mij een bepaalde aantrekkingskracht. Het goede gevoel hierover maakte deze keuze heel makkelijk en ik heb er geen moment spijt van gehad.”

NVVK (Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde)

“Vanuit 3M kon ik in 1990 de opleiding tot veiligheidskundige afronden. Gedurende

mijn opleiding tot veiligheidskundige was ik al lid geworden van de Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde (NVVK). Vrij snel daarna werd ik verkozen tot voorzitter van regio 10 Europoort /Botlek. Door allerlei ontwikkelingen op de markt en het samensmelten van NVVK-regio’s liep het aantal deelnemers aan de NVVK-regiobijeenkomsten sterk terug. Als voorzitter moet je dan wel aan de bak met je regiobestuur. Daarom hebben we toen een speciale ledenbijeenkomstgeorganiseerd. De oplossing: meerdere inleiders per regiobijeenkomst met actuele onderwerpen en het kunnen netwerken met vakbroeders. Om een lang verhaal kort te maken, de opkomst was weer terug op het oude niveau en nam zelfs nog toe. We moesten een nieuwe vergaderlocatie vinden, die kregen we in de schoot geworpen door toedoen van ons eigen bestuurslid Piet Dorst, veiligheidskundige bij de Suikerfabriek in Puttershoek. Het grootste compliment voor een bestuur is een ruime opkomst, het record staat nog steeds op 98 deelnemers in de prachtige sportkantine van de Gemeente Maasdam.

Het ontstaan van AVAG

De toenmalige branchevereniging was de Nederlandse Vereniging voor Ondernemers van Beschermingsmiddelen (NVOB). Na enige tijd ontstond er een situatie dat leden, om uiteenlopende redenen, de vereniging verlieten. Er kwam een speciale vergadering (het leek wel een coup…) en de NVOB viel uit elkaar. Maar AVAG zag het levenslicht en ik sprong in het diepe als AVAG-bestuurslid. De snelheid van oprichting en de nieuwe naam, die stond voor Arbeids Veiligheid & Arbeids Gezondheid, leverde de jaren daarna nog wel eens verwarring op met een andere AVAG die actief is in de glastuinbouw, maar dat terzijde.

Het eerste grote issue en de reden waarom je als serieus PBM-bedrijf lid moet willen zijn van een branchevereniging was de invoering van het CE-merkteken in 1994. Inmiddels is de naam Vereniging voor Veilig en Gezond Werken na al die jaren wel helemaal van ons! Maar dit was een stukje geschiedenis in een notendop”

European Safety Federation (ESF)

De ESF is begin jaren 90 van de vorige eeuw opgericht door Gilbert Vandeputte (samen met onder meer 3M, als een van de medeoprichters).

“Ik ben nog steeds dankbaar dat 3M mij zoveel ruimte heeft gegeven kennis en ervaring op te doen en te delen via AVAG.”, zo vervolgt Rinus. “Dat ik ook op internationaal vlak mijn steentje heb kunnen bijdragen via het ESF als vicepresident en president gedurende 4 jaar had niet alleen voor de AVAG maar natuurlijk ook voor mijn werkgever voordelen. Het belang van het ESF wordt misschien weleens onderschat, maar door de jaren heen is telkens bewezen dat de Europese Commissie beter luistert naar een centraal orgaan, een centrale vertegenwoordiger. Het ESF vertegenwoordigt diverse AVAG-zusterorganisaties in Europa en heeft een belangrijke adviserende rol. Een belangrijk doel is dat elk Europees land met een zusterorganisatie op het gebied van PBM lid zou moeten worden van ESF. Samen kunnen we nog veel meer! Een wapenfeit van ESF is onder meer de deelname aan de totstandkoming van de PBM-Verordening 2016/425. Een traject van iets meer dan 10 jaar om een richtlijn om te zetten naar een Verordening, maar uiteindelijk zal het de PBM-branche op een nog hoger kwalitatief peil brengen. Ik ben er trots op dat ik daaraan heb mogen meewerken.”

NEN

“De PBM-branchevereniging heeft er ook voor zorggedragen dat onze leden konden deelnemen aan alle normalisatie vraagstukken.

Bovendien is vanaf de start van deze constructie de branchevereniging voorzitter geweest van de NEN-stuurgroep. Naast mijn deelname aan verschillende NEN-werkgroepen, heb ik het voorzitterschap van de stuurgroep overgenomen van Rob Alblas, nogmaals bedankt voor het vertrouwen!”

 Boodschap voor de VVGW

“Nu mijn actieve rol voor de VVGW en ESF is uitgespeeld, wil ik graag een boodschap meegeven aan de leden van VVGW. Ik spreek de hoop uit dat alle leden inzien dat je als individu nooit de slagkracht zult hebben die je als branchevereniging wel hebt. De VVGW heeft een gezicht en zeker ook bij de overheid. Om die reden werden wij als bestuur altijd uitgenodigd voor de nationale PBM-expertmeeting in Den Haag (Ministerie SZW). Alle leden van de vereniging hebben recht op service en kennis die de branche ten goede komen. Wees vooral trots op uw lidmaatschap en draag dat uit! Overweeg ook actieve deelname aan het bestuur. Er is veel te doen en de komende jaren zal dat nog meer worden als de ambities van de vereniging gerealiseerd moeten worden. Ik heb met veel plezier en interesse mijn bestuurswerk gedaan en de vereniging zien opbloeien tot wat deze nu is. Deel nu jullie ervaring en kennis en draag uw steentje bij tot een nog veiliger en gezondere werkomgeving! Zonder de kennis en kunde van bevlogen VVGW- veiligheidsexperts is het slecht gesteld met de maakindustrie in Europa en de wereld. Veel wijsheid bij de EU27/EU 28 situatie, ook hier zit de ESF er dicht op om de laatste ontwikkelingen met haar leden te delen.”

“En tot slot. Uit het oog is niet uit het hart. Klop gerust eens aan voor advies, een kop koffie is zo gezet! Het ga jullie goed!”

Gouden speld

Op 14 november heeft Rinus de NVVK-Gouden Speld ontvangen. Dit als blijk van waardering voor de lange tijd die hij zich binnen de regiogroep heeft ingezet voor de NVVK.