Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW, heeft het eerste exemplaar van de uitgave Opgelucht in ontvangst genomen uit handen van Emiel Rolink, directeur Long Alliantie Nederland en Frank Vrolijks, directeur RPS Nederland. Beide partijen helpen met deze gezamenlijke uitgave bedrijven op weg naar een werkomgeving waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat.
 
Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen. Toch nemen veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken. Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels. 

Bewustzijn vergroten
De Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS zetten zich dagelijks in om blootstelling aan (gevaarlijke stoffen) te voorkomen. Met de lancering van Opgelucht trekken beide partijen samen op om het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. In de uitgave komen geïnterviewden aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Daarmee sluit het initiatief onder meer aan bij de bewustwordings- en voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Preventie
Dat beroepsziekten zich snel kunnen manifesteren, getuigt het interview met een veertigjarig slachtoffer in het openingsartikel. Als lasser door ondeugdelijke bescherming dertien jaar onnodig blootgesteld aan giftige rookgassen, kampt hij nu met de heftige, fysieke gevolgen.

Het verhaal met een bedrijfsarts betoogt dat werkgevers daarom meer slagen moeten én kunnen maken in een goed preventiebeleid. De projectleider gevaarlijke stoffen binnen Inspectie SZW gaat in op de ‘Zelfinspectietool’ die bedrijven daarmee op weg helpt. Strukton Rail laat in de publicatie zien hoe zij veilig en gezond werken in de praktijk.
 
Verder komt de positie van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in het juridisch perspectief als het gaat om gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in het vliegverkeer. 
 
www.opgelucht.nl