Interview met nieuwe VVGW voorzitter Theo de Vliegh

sep 5, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

Theo de Vliegh is sinds 2019 bestuurslid van VVGW en nu nieuw in de rol van voorzitter. Wat is zijn motivatie en ambitie? ‘Ik neem het stokje over van Oscar Breure, die het voorzitterschap heel goed heeft opgepakt. Hij had veel goede plannen en die zijn allemaal komen te vervallen toen er door de coronaperiode ineens niets meer mocht. In die tijd was ik nieuw in het bestuur. Nu er meer kan, wil ik die draad verder oppakken.’

Waarom voorzitter VVGW?
‘Iemand moet het doen en ik heb daar meer tijd voor dan andere leden. Iedereen weet dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is en dat er veel tijd in kruipt. Maar we worden bij VVGW goed ondersteund door ons verenigingsbureau. Daarom heb ik ja gezegd.’

Extra motivatie
Daarnaast heeft Theo een extra motivatie. ‘Ik heb toch wel het gevoel dat we in een best wel kritische fase zitten met de vereniging. Mede door de coronajaren hebben we elkaar niet of nauwelijks fysiek kunnen zien. Daardoor lijkt het of het cement een beetje aan het verdwijnen is. Ik zou het zo zonde vinden als deze vereniging teloor gaat.’

Grote dingen voor elkaar gekregen
‘We zijn al zo lang bezig en hebben best wel grote dingen voor elkaar gekregen. Dan denk ik aan de opzet van de e-learnings en de werkgroepen van deskundigen uit de branche. Daardoor kan VVGW zich profileren als autoriteit op het gebied van Veilig & Gezond werken. Tegelijkertijd kan de voortgang van de vereniging geen doel op zich zijn: het zou het resultaat moeten zijn van wat we gezamenlijk doen!’

Ambitie
Daarom wil Theo het bestuur en de leden met elkaar in gesprek brengen. ‘De vereniging dat zijn de leden. Het bestuur voert eigenlijk alleen maar uit en is niet bepalend in het beleid. Vertel ons maar wat je van de vereniging verwacht, maar ook wat we van jou als lid mogen verwachten. We doen dit samen.’

Eerste actie
De eerste prio is het gesprek met de leden. ‘Dat wilden we zo snel mogelijk opstarten en het is cruciaal dat dit zoveel mogelijk fysiek laten plaatsvinden. Dat kan ook bij de bijeenkomsten, zoals de themadag. En in oktober hebben we op de beurs in Rotterdam een VVGW-stand. Daar hopen we de leden ook te spreken.’ Daarnaast heeft het bestuur achter de schermen ook goede contacten met andere verenigingen en met partijen zoals Vakmedianet.

Kritisch op kwaliteit
‘Onze leden mogen het gesprek best kritisch ingaan met de vraag ‘wat heb ik aan het lidmaatschap’. Maar we mogen ook best scherp zijn op elkaar en bepaalde commitment verwachten. Om een voorbeeld te geven: we hebben met elkaar besproken dat we e-learnings opzetten, omdat we het belangrijk vinden als leveranciers naar een goed kwaliteitsniveau te streven. Vervolgens kost het ons als vereniging veel geld en tijd van de werkgroepen… We merken helaas dat er tot dusver nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat moet beter. Natuurlijk heeft het ook met communicatie te maken, dus daar gaan we ook werk van maken.

Positioneren
‘Met alle kennis en kunde willen we als vereniging meer op de voorgrond treden en ons beter positioneren. We deden dat een paar jaar geleden met adembescherming in de vorm van Ademnood. Nu zouden we dat kunnen doen met bijvoorbeeld veilig werken op hoogte. Dat moet een VVGW-initiatief zijn en blijven waar anderen op gaan aansluiten. Daar wil ik met elkaar werk van maken.’

> Reageren? Stuur een mail naar [email protected] 
> Het nieuwe bestuur van VVGW

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.