Jurist te gast

De rubriek ‘Jurist te gast’ is nieuw. De redactie van het Vlugschrift vraagt een jurist bereid te zijn een jurische kijk op zaken te geven die te maken hebben met PBM. Voor dit Vlugschrift is Mr. Carst Teiwes te gast.

Mr. Carst Teiwes is werkzaam bij Kortman Advocaten in Den Haag. Carst adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht, vastgoedrecht en intellectuele eigendom.

De redactie heeft hem gevraagd het onderwerp ‘Pictogrammen’ onder een juridisch vergrootglas te leggen.

Pictogrammen: juridische haken en ogen

Pictogrammen maken deel uit van ons dagelijks leven, zelfs zonder dat we ons daar bewust van zijn. Het aantal pictogrammen neemt snel toe. Het is als leverancier of als fabrikant aantrekkelijk om een eigen pictogram te ontwikkelen. Een goed ontworpen pictogram kan immers dienen als marketingtool. Mag dit zomaar?

Wat is een pictogram?

Een pictogram is een symbool (of een afbeelding) dat is bedoeld om tekst te vervangen. Waar een icoon slechts een eenvoudige weergave is van een voorwerp zorgt een pictogram voor context en daarmee betekenis. Door het gebruik van pictogrammen is het voor iedereen, ongeacht welke taal hij of zij spreekt, duidelijk wat er moet gebeuren in een bepaalde situatie.

Welke regels gelden er voor -het gebruik van- een pictogram?

Sinds 2012 geldt in Nederland de  norm NEN-EN-7010, vaak afgekort tot ISO 7010. Deze norm staat voor Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. Het doel van deze norm is het creëren van uniformiteit en herkenbaarheid van pictogrammen. De ISO 7010 norm werkt door in andere regelgeving zoals het bouwbesluit waarin onder meer de eisen voor noodverlichting staan gedefinieerd.

Mag ik mijn eigen pictogram ontwerpen en gebruiken?

Het staat bedrijven in beginsel vrij om pictogrammen te ontwerpen en te gebruiken. De vraag is echter of dit zinvol is. Zo kan het creëren en gebruiken van een eigen pictogram nu juist leiden tot onduidelijkheid en verwarring. Zo kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is nu juist wat de ISO 7010 beoogt te voorkomen.

Daarnaast moet worden opgepast dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele eigendomsrecht (lees: auteursrecht) van een andere partij. De gevolgen kunnen groot zijn: een procedure kan veel tijd en geld kosten.

Tot slot kan nog worden gewezen op het feit dat er in veel andere regelgeving (zoals het bouwbesluit) direct wordt verwezen naar de ISO 7010. Het gebruik van andere pictogrammen dan opgenomen in deze norm is in beginsel niet toegestaan of zal leiden tot een discussie met de opdrachtgever cq de toezichthouder.

Bezint eer ge begint

Het ontwerp en zeker het gebruik van een eigen pictogram brengt risico’s met zich mee. De vraag is wat het u brengt. In ieder geval zijn er kosten verbonden aan het creëren van een nieuw pictogram. Als dit pictogram dan eigenlijk niet kan worden gebruik zijn deze kosten voor niets geweest. Naast het belang van u als ondernemer speelt ook het belang van de branche als geheel. De branche heeft baat bij duidelijke en uniforme pictogrammen. Mijns inziens is het beter deze belangen te dienen dan op zoek te gaan naar een verkapte marketingtool.

Voor meer informatie: [email protected]