Leden in beeld: HAVEP Goirle

Leden van de VVGW onderscheiden zich in kwaliteit, innovatie en duurzaamheid op het gebied van PBM. Uw redactie nam contact op met HAVEP, een van de leden ‘van het eerste uur’. HAVEP maakte de laatste jaren vernieuwende ontwikkelingen door. In gesprek met Danny Lenselink, zij is sinds 2 jaar sales manager.

Foto: Danny Lenselink

“Familiebedrijven zijn de pijlers onder maatschappij en economie” is een gegeven dat vaak wordt aangehaald. Een van die pijlers is HAVEP. Opgericht door Hendrik (Harrie) van Puijenbroek in 1865 te Goirle Noord Brabant, ooit het centrum na Twente van de textielindustrie, is de familie tot eind 2020 actief aan het werk geweest in het bedrijf. Oorlogen en crises doorstaand hebbende is na zo’n 155 jaar HAVEP nog steeds sterk aanwezig in de kledingbranche en vandaag de dag volledig gespecialiseerd in veilige werkkleding. Op 5 juni 2015, het 150 jarig bestaan ontvangt Van Puijenbroek textiel het predicaat Koninklijk.
 

Re-branding van HAVEP

In 2016 wordt HAVEP in de spreekwoordelijke nieuwe jas gestoken. Vanaf dat moment ligt de focus op duurzaam ondernemen en service en wordt een meerjarenplan ontwikkeld. HAVEP richt zich volledig op transparantie in de keten. Het kantelpunt is het verleggen van de focus naar veiligheid, comfort en duurzaamheid van werkkleding. 

Duurzaamheid, rode draad naar de toekomst

Danny: “In Goirle hebben we de doekproductie in de periode 2008/2009 gesloten en uitbesteed en daarmee de processen beter te stroomlijnen. Onze productie is al meer dan 50 jaar gevestigd met sinds 2019 een eigen atelier in Macedonie waar we heel streng controleren op kwaliteit, arbeidsomstandigheden en een goede betaling van de werknemers. Fairwear is leidend. Overigens is HAVEP vorig jaar gestart met Collect & Recycle Service. Wij helpen onze HAVEP-dealers met het recyclen van hun oude werkkleding, schoenen en diverse PBM.20 hebben we een start gemaaktt

“We zijn voor overige werkzaamheden nog steeds aanwezig in het originele fabriekspand.”, vervolgt Danny. Met het verplaatsen van de productie is het wel heel veel ruimte geworden. De laatste jaren hebben we geinvesteerd in maatregelen om zo veel mogelijk CO2-neutraal te kunnen werken. Natuurlijk zijn er de nodige zonnepanelen geplaatst, evenals isolatie. Maar we ontvangen ook energie van onze eigen biomassacentrale die wordt gestookt met hout uit duurzaam beheerde eigen bossen. Binnen de Scios Certificatieregeling zijn Scope 1 en 2 (directe emissies en emissies uit elektriciteit) inmiddels afgerond; Scope 3 (CO2-uitstoot in de gehele productieketen) volgt later. In ieder geval is de energievoorziening in Goirle volledig duurzaam!”

Foto: Artist impression nieuw bedrijfspand

Reorganisatie december 2020

Elk bedrijf, familie of niet, komt altijd wel ergens op een punt dat er dingen moeten worden veranderd om ‘in de vaart der volkeren’ mee te kunnen blijven gaan. Zo ook voor HAVEP. Om de marktpositie te behouden en tegelijkertijd te versterken is de weg ingeslagen van verdere digitalisering en automatisering. Hierbij zijn functies vervallen, veranderd of nieuw.

De strategie voor de toekomst gaat samen met een versterking van circulaire innovatie en digitalisering, staat op de HAVEP-website te lezen. In de geest van het aloude familiebedrijf mag je misschien wel stellen dat die flexibiliteit en aanpassingsvermogen HAVEP eigen is. Aan het einde van dit jaar zal er een nieuw pand verrezen zijn dat, geheel naar de eisen van deze tijd en gericht op de toekomst, geheel CO2-neutraal zal zijn en waar werkkleding en daaraan gelieerde producten in veiligheid, comfort en duurzaamheid aan de top zullen (blijven) staan.