De Inspectie SZW is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn.

Meldingsformulier productveiligheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie SZW heeft een speciaal formulier gemaakt, waarmee u online melding kunt maken van bij een mogelijk onveilig product. Ga direct naar het meldingsformulier productveiligheid.

Warenwet

Volgens de Warenwet is een product pas veilig als het de gezondheid of veiligheid van de gebruiker niet in gevaar brengt. De eisen aan producten in de Warenwet komen voort uit Europese productrichtlijnen. Nederland heeft deze productrichtlijnen omgezet in verschillende Warenwetbesluiten. De fabrikant of importeur van het product moet er voor zorgen dat het product aan de Warenwetbesluiten voldoet. Ook voor de tussenhandel en detailhandel zijn verplichtingen opgenomen.

Toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert risicogericht. Dat betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie prioriteit geeft aan inspecties op terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Er is een risicoanalyse opgesteld voor de periode 2015-2018. Bovendien ontvangt de Inspectie regelmatig signalen over onveilige producten, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt en weegt elk signaal. De meldingen die voldoen aan de criteria worden in onderzoek genomen. De inspecties worden in Europees verband afgestemd.