Melding PBM’s niet correcte Europese certificering

De afgelopen jaren hebben we als industrie ontzettend veel tijd en geld geïnvesteerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) welke voldoen aan de meest actuele normen en de laatste stand der techniek. Door de grote schaarste op de markt in PBM’s ter bescherming tegen COVID-19, zien we nu producten op de markt komen welke geen (correcte) Europese certificering hebben, al dan niet geleverd door fabrikanten en importeurs welke tot voor kort geen PBM’s verkochten. Helemaal niets mis mee en zelfs ontzettend nodig om de grote behoefte van met name de zorgsector in te kunnen vullen. Echter creëert het schijnveiligheid als die producten niet de aangegeven bescherming bieden. Dat is helaas bij heel veel producten momenteel het geval.

De afgelopen jaren hebben we bedrijven en gebruikers geleerd er op te vertrouwen dat producten met een CE-teken en getest volgens een Europese (geharmoniseerde) norm door een Europese keuringsinstantie vertrouwd kunnen worden. De hoeveelheid ongecertificeerde PBM’s, welke Nederland momenteel binnenkomen van discutabele kwaliteit en voorzien van vervalste certificaten, vaak voorzien van een ongeldig CE-teken en met een verwijzing naar een “Europese norm”, leiden ertoe dat mensen zich veilig wanen, maar in werkelijkheid weinig extra bescherming ondervinden.

Aangifteformulier ‘Notification of Non-compliant PPE’

Gelukkig zijn marktautoriteiten in diverse landen in actie gekomen om frauduleuze producten van de markt te halen, maar dat kunnen ze niet alleen. Wij moeten als branche hier ook op acteren. Ik hoor van veel kanten over valse certificaten, maar weinig wordt doorgespeeld naar de overheid om in te grijpen. We vragen al onze leden om niet alleen zeer kritisch te zijn bij de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook om excessen te melden. We hebben hiervoor samen met ESF een aangifteformulier gemaakt, welke gebruikt kan worden om op een universele wijze misstanden aan te merken. Via onze site kan dit formulier gedownload en ingevuld worden. Het bestuur gaat deze aangiften dan met de Inspectie SZW bespreken en eisen dat deze producten gecontroleerd worden en dat als deze niet voldoen, van de markt gehaald worden.

Deze actie is niet bedoeld om producten welke, volgens welke norm dan ook, bescherming bieden, te weren van de Nederlandse markt, noch om partijen die te goeder trouw handelen het werken onmogelijk te maken. Maar wel om ervoor te zorgen dat producten welke niet voldoen aan de eisen van een PBM voor de Nederlandse markt geweerd worden, zodat mensen vertrouwen houden in zorgvuldig opgebouwde kwaliteitskeurmerken.

Enkele tips bij aanschaf van PBM’s

Vraag naast een conformiteitsverklaring (getekend en verwijzend naar de normen waar product op gekeurd is) ook naar het EU-type certificaat. Alleen certificaten van Europese notified bodies welke geaccrediteerd zijn om dat type PBM te mogen certificeren, zijn geldig. Als u twijfelt over de echtheid van een certificaat, check deze dan bij de betreffende notified body. Er zijn talloze certificaten in omloop welke niet afgegeven zijn door deze instanties, of welke wel door hen afgegeven zijn maar niet aan deze fabrikant of niet voor dit product. Sommige notified bodies hebben deze informatie beschikbaar op hun website. Organisatie als ECM, CELEB, VIC Testing, BSI Test Ltd, zijn geen notified bodies voor PBM’s! Sommige documenten zijn duidelijk door knip- en plakwerk in elkaar gezet, met diverse verschillende lettertypen, maar helaas zien we ook dat er veel tijd gestoken wordt in het vervalsen van certificaten, welke niet van echt te onderscheiden zijn, zeker niet voor een leek. 

Zie voor meer informatie de site van ESF.

Deze site wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe voorbeelden van frauduleuze praktijken. Kijk regelmatig om op de hoogte te blijven. ESF en haar leden in Europa, waaronder de VVGW, delen daar continu informatie met elkaar.

Ik verzoek ieder lid om zeer oplettend te zijn bij de aanschaf van PBM’s en verdachte producten altijd te melden middels dit formulier. Alleen zo kunnen wij samen de kwaliteit van PBM’s in Nederland op een hoog niveau houden.