Op 1 november organiseert NEN samen met Ministerie SZW bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid.

Onderwerpen op het programma:

– Exoskeletten – bieden zij oplossing voor fysieke belasting?
– Welke uitdagingen liggen er bij het voldoen aan de nieuwe EU verordening
  omtrent Cybersecurity?
– Wat zijn de laatste ontwikkelingen op gebied van de Machinerichtlijn.

Platform Industrie & Veiligheid wordt tweemaal per jaar georganiseerd door NEN in samenwerking met het ministerie van SZW. Het platform Industrie & Veiligheid biedt, zowel voor leden van verschillende normcommissies als niet-leden, de mogelijkheid om de huidige ontwikkelingen in de industrie te volgen, kennis te delen en ieders netwerk te vergroten. Doel van het platform is om samen de actuele ontwikkelingen in standaardisatie en in de Europese en nationale wetgeving te bespreken.

Biedt een exoskelet een oplossing voor fysieke belasting?

Er zijn momenteel nog geen normen of wetgeving voor exoskeletten maar de roep om handreikingen,  richtlijnen, kwaliteitscriteria wordt groter.
Vragen als hoe waarborg je kwaliteit, aan welke Europese wetgeving moet een exoskelet voldoen, biedt een exoskelet een oplossing voor fysieke belasting, zullen aan de orde komen.
Via ons platform willen wij het gesprek aangaan met Nederlandse markpartijen en ze een kijkje in de keuken geven.

Aanmelden en het volledige programma

Wilt u als belanghebbende deelnemen aan de bijeenkomst, meld u dan aan via NEN Evenementen. Hier vindt u ook het programma.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Industrie & Veiligheid,

telefoon 015 2 690 180 of e-mail [email protected]