Nieuw bestuurslid Arno Lammers (Ten Cate)

Tot het VVGW-bestuur is toegetreden Arno Lammers. Arno is end user marketing manager en regional sales manager Benelux voor Ten Cate Protective Fabrics. Ten Cate is in 2018 lid geworden van onze vereniging.

In de septembereditie van het VVGW Vlugschrift hebben we daar uitgebreid aandacht aan besteed en kwam Arno in beeld als een gedreven persoonlijkheid op het gebied van PBM en in het bijzonder (natuurlijk) beschermende kleding. De ambitie om lid te worden van VVGW was duidelijk: een zinvolle bijdrage te leveren aan het steeds groeiende kwaliteitsniveau van onze vereniging en de branche die wij vertegenwoordigen.

Mijn ambitie als bestuurslid

Als je de branche een warm hart toedraagt (en je kunt en wilt tijd vrijmaken) is de stap naar een bestuursfunctie te maken. Arno: “Ik wil een serieuze bijdrage kunnen leveren om het algehele kennisniveau van ons mooie vakgebied verder te verhogen. In mijn bestuursfunctie ga ik de verbreding zoeken om hierin de nodige slagen te kunnen maken. Het lijkt me niet alleen een mooie uitdaging, maar ook een beetje spannend. Voor mij is het de eerste keer deel uit te mogen maken van een verenigingsbestuur. Maar er is toch geen mooiere plek dan met een frisse blik ervaring op te doen binnen onze vereniging?”