Werken in de nacht zorgt voor extra risico’s

Werken in de nacht. Met minder mensen op de werkvloer en meestal evenveel werk lopen werknemers grotere risico’s. Zoals in dit geval, waarin een medewerker onder een pakket terechtkomt en door zijn collega’s bevrijd moet worden.

Dagelijks laadt men goederen in allerlei soorten vervoersmiddelen om die in Nederland of in het buitenland af te leveren. Inmiddels is het verladen van goederen een onderdeel van de 24 uurseconomie. Daardoor werken verladers dag en nacht. Maar bij werken in de nacht is de werkvloer meestal beduidend minder bemenst.

Dit was ook het geval in de nacht van het ongeval dat we hier bespreken. In die nacht krijgt een van de medewerkers een pakket aangeboden. Hij pakt dit voortvarend op en plaatst het vervolgens in de trailer. Tot zover gaat alles goed.

Maar dan valt het pakket om nog onduidelijke redenen om. Daarbij komt het bovenop de medewerker terecht. Ondanks dat er niet veel werknemers werken in de nacht, wordt zijn afwezigheid gelukkig snel opgemerkt. Zijn collega’s slagen er daarna in om hem onder het pakket vandaan te bevrijden. De inmiddels gearriveerde ambulance verleent eerste hulp en brengt het slachtoffer daarna naar het ziekenhuis.

Ongeval is aangemeld, onderzoek Inspectie van start

Het ongeval wordt online aangemeld. Meteen de volgende ochtend start het onderzoek van de Inspectie SZW. Op de locatie zelf is dan al niet veel meer te zien. De trailer is inmiddels weg en de medewerkers van de nachtploeg zijn naar huis. Het onderzoek is dus aangewezen op andere informatiebronnen.

De manager die verantwoordelijk is voor de logistieke processen vertelt de arbeidsinspecteur dat er in het magazijn camera’s hangen die permanent beeldopnames maken. Die camera’s zijn bedoeld om goederen te bewaken, niet om medewerkers te controleren. Hij vertelt er volledigheidshalve bij dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van die camera’s. De beeldopnames mogen daarom gebruikt worden om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld in de trailer.

In het kantoor kijken de inspecteur en de manager de camerabeelden van de nacht van het ongeval terug. Daarop is duidelijk te zien dat de medewerker op zeker moment wordt getroffen door het omvallende pakket. Maar de vraag die blijft is: hoe komt het dat het pakket is omgevallen, bovenop de medewerker?

In het ziekenhuis geeft het slachtoffer zijn verklaring: “Ik was bezig het pakket in de trailer te zetten. Eigenlijk was het net te groot voor één persoon. Maar ja, ik dacht: even doorpakken. Daarop zet ik het pakket tegen de wand van de trailer. Daarop wil ik een spanband vasthaken aan de trailervloer om hem te kunnen aantrekken. Daarvoor buk ik, terwijl ik met een arm het pakket tegenhoud. Op hetzelfde moment komt het pakket van de wand los en lig ik eronder. De rest is bekend en nu lig ik in het ziekenhuis.”

Pakket te groot voor één persoon om te handelen

De werknemer had tijdens het werken in de nacht zijn best gedaan om in zijn eentje het pakket in de trailer vast te zetten. Want er waren slechts weinig collega’s. Maar de omvang van het pakket was eigenlijk te groot voor één persoon om te kunnen handelen. In zijn poging om het pakket vast te zetten met een spanband, was het ongewild in beweging gekomen en bovenop de medewerker terecht gekomen. De werknemer raakte door het omvallende pakket gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis.

Tegen de werkgever werd een ongevallenboeterapport opgemaakt op basis van artikel 3.17 Arbobesluit “voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen”. Daarop wordt het ongevallenboeterapport verzonden naar het boetebureau van de Inspectie SZW.

Auteur | Marc Hek | Bron: Arbo-online.nl