Processen, technieken en procedures rond veiligheid mogen vaak op orde zijn, maar routinematig werken blijkt de belangrijkste oorzaak in geval het misgaat. Hoe krijg je werknemers zo ver dat ze hun gedrag willen veranderen? Hoe kunnen we een bedrijfscultuur creëren waarin veiligheid en gezondheid belangrijke gedragswaarden zijn? Safety&Health@Work 2020 gaat daarom dieper in op werken met (gevaarlijke) stoffen, preventie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gedrag en bewustwording rondom veilig werken. Daarnaast is er veel aandacht voor innovaties, nieuwe technologie en robotisering en wordt er uitgebreid stilgestaan bij wet- en regelgeving. De vakbeurs vindt plaats op 30 september en 1 oktober 2020 in Rotterdam Ahoy.

Alles over Safety&Health@Work vindt u op safetyandhealthatwork.nl.

Korting voor VVGW-leden

VVGW-leden die deelnemen aan Safety&Health@Work krijgen €20,- per m² korting aangeboden.