Hoe leidt snotteren op de werkvloer tot einde arbeidsovereenkomst? Op 6 augustus 2021 deed de Rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak in een geschil tussen een werkgever en een werknemer. In deze gastcolumn besteedt Mr. Carst Teiwes aandacht aan deze juridische gevolgen van verkoudheidsklachten op de werkvloer in coronatijd. Hoe deze klachten hebben geleid tot een vertrouwensbreuk en einde arbeidsovereenkomst.

[Column: Jurist te gast]

Een werknemer verschijnt met verkoudheidsklachten op het werk. Het vele hoesten van de man doet het vermoeden van ‘Corona’ ontstaan. Meerdere collega’s adviseren de werknemer naar huis te gaan. De werknemer slaat deze adviezen in de wind: hij schrijft zijn klachten toe aan zijn bronchitis en/of suikerziekte. De dag daarop meldt de werknemer zich alsnog ziek en na een test blijkt dat hij besmet is met het Coronavirus.

De werkgever neemt de situatie hoog op en zet in op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens de werkgever heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld en is bovendien de arbeidsrelatie zodanig verstoord geraakt dat deze moet worden beëindigd. De man is het hier niet mee eens en voert verweer. De rechter kiest echter de zijde van de werkgever.

Volgens de rechter heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen. Dit verwijtbaar handelen ‘en sich’ is echter niet voldoende om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer heeft zich immers -alsnog- ziekgemeld en heeft zich laten testen. Dit was in overeenstemming met de richtlijnen die de werkgever had uitgevaardigd.

De werkgever moet toch zijn biezen pakken. Volgens de rechter heeft de werknemer door zijn handelen namelijk het vertrouwen van de werkgever én zijn naaste collega’s beschadigd. Daarbij speelt mee dat de werknemer de door zijn collega’s, in het kader van deze procedure afgelegde verklaringen, als ‘leugens’ heeft bestempeld. Daarmee is een definitieve vertrouwensbreuk ontstaan.

> Lees hier het vonnis

Mr. Carst Teiwes is werkzaam als zelfstandig advocaat bij Teiwes Advocatuur te Den Haag. Carst Teiwes adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en vastgoedrecht.
Hij schrijft een gastcolumn voor de nieuwsbrief van VVGW.