Strenger toezicht nodig op CE-markering

Het toezicht op CE-markering door de overheid moet beter, stelt FME. Aanleiding voor deze stelling is dat steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen komen met een onterechte CE-markering. Dat komt de veiligheid niet ten goede.

Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de geldende Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. Producten op de markt brengen met een valse CE-markering ondermijnt de veiligheid op de werkvloer. Bovendien is het een economisch delict.

Daarnaast tast deze handelswijze de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aan. Reden dat de overheid er strenger op moet gaan toezien. Dat stelt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Met producten van buiten Europa gaat het vaak mis

Opmerkelijk genoeg bepalen bedrijven zelf of zij voldoen aan de regels voor CE-markering. Vervolgens brengen zij die markering ook zelf op hun product aan. En daar blijkt het vaak mis te gaan met producten van buiten Europa. “De markering is nep en van conformiteit is geen sprake. Er is vrijwel geen controle op dergelijke producten. Markttoezicht ontbreekt door een capaciteitsprobleem bij de marktautoriteiten. De producten vinden daardoor hun vrije weg naar de eindgebruiker en consument”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming.

Onjuiste CE-markering: onveilig en oneerlijke concurrentie

Het mag duidelijk zijn dat een onjuiste CE-markering direct gevolgen kan hebben voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Ook is het slecht voor het milieu. Op diverse Chinese online platforms zijn bijvoorbeeld inferieure kabels en verlichting te koop. Deze zogenaamde CE-conforme producten voldoen slechts in naam aan de kwaliteitseisen die in Europa gelden. Daardoor lijken ze safe, maar zijn het niet.

Los daarvan zorgt de relatief lage prijs voor oneerlijke concurrentie. Want de concurrentiepositie van bedrijven die producten ontwikkelen die wél voldoen aan Europese productrichtlijnen, lijdt daaronder. En hoe veilig zijn CE-gemarkeerde machines uit China?

Sneller en vaker handhaven op toezicht CE-markering

Redenen genoeg voor het FME om te pleiten voor meer capaciteit bij toezichthouders. Want op die manier is sneller en vaker handhaven mogelijk. Daarnaast zou de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven moeten organiseren. FME is momenteel bezig met het opstellen van een dergelijk voorstel tot samenwerking.

Want, stelt Dezentjé: “De overheid heeft het bedrijfsleven nodig om adequaat toezicht op nep-CE-markeringen te kunnen houden. Want bedrijven zitten dichter op de markt en de overheid kampt met capaciteitsproblemen.”

Bron: fme.nl, 29 augustus 2019