Van de voorzitter

Als ik dit voorwoord schrijf zitten we midden in de coronacrisis. Vanuit de Vereniging voor Veilig en Gezond Werken volgen wij de ontwikkelingen op de voet, met name waar deze betrekking hebben op ons vakgebied, Veilig en Gezond werken.

Impact

De impact op het dagelijks leven is inmiddels wereldwijd gigantisch en het aantal besmettingen is nog steeds groeiende. Een groot deel van de werknemers wordt gevraagd thuis te werken en het RIVM is inmiddels een van de bekendste instituten van Nederland geworden. We hopen natuurlijk dat de situatie op korte termijn zal verbeteren, maar de gevolgen hiervan zullen echter nog langere tijd voelbaar zijn.

Ondeugdelijke (stof-)maskers

In de discussie over hoe te handelen bij zo’n sterk vijandig gezind virus wil ik me niet mengen, daar zijn genoeg mensen mee bezig met veel meer kennis op dit gebied. Wel wil ik wat zeggen omtrent de situatie rond persoonlijke beschermingsmiddelen. Waar ik me ontzettend over opgewonden heb de afgelopen weken is dat er ineens vanuit allerlei hoeken stofmaskers aangeboden worden.  Het werd pijnlijk duidelijk dat de aanbieder geen flauw idee heeft wat hij verkoopt en welke wetgeving en normering erop van toepassing is. Waarin we met elkaar veel tijd gestoken hebben in het klaarstomen van de markt voor de nieuwe Europese wetgeving 2016/425, zien we nu een stel opportunisten maskers verkopen voor 9 euro of meer per stuk van een kwaliteit die op z’n best discutabel te noemen is en waarvan de certificering zelfs niet eens bestaat. Daarnaast zien we Europese notified bodies certificaten afgeven voor maskers, terwijl ze niet eens geaccrediteerd zijn voor keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen en toch de schijn opwekken met het uitgeven van een ‘echt’ certificaat!

Onwenselijk hergebruik

Hoewel deskundigen zeggen dat het voor het grootste deel van de bevolking onzinnig is om een masker te gebruiken, worden deze toch door menigeen in grote aantallen gekocht. Schaarste creërend voor diegenen die het product wel nodig hebben en erop moeten kunnen vertrouwen. Door het blokkeren van export van corona-gerelateerde producten door de Duitse en de Franse overheid, lang leve de Europe Gemeenschap (!), en het grote aantal partijen die de maskers laat maken in het Verre Oosten en dus compleet afhankelijk zijn van de situatie daar, worden de problemen op dit moment zo groot dat zelfs ziekenhuizen producten gaan hergebruiken. Een opmerkelijke en kwalijke ontwikkeling want de producten zijn absoluut niet voor dat doel ontwikkeld. Gelukkig lijkt het tij te keren en worden nu in grote hoeveelheden deugdelijke maskers aangeleverd. Nou ja, deugdelijk? De discussie zal nog niet verstommen aangezien er van de 1,3 miljoen maskers die door China werden geleverd zo’n 600.000 niet geschikt blijken te zijn…

Onze taak

Genoeg voer voor discussie dus om de komende periode met elkaar te kijken hoe we dit soort situaties in de toekomst zoveel mogelijk kunnen proberen te voorkomen. Zowel op Europees niveau met de European Safety Federation richting de Europese Commissie, als ook op lokaal niveau met de Nederlandse overheid, zullen we hierop gaan acteren. Tot dat moment komt is het van hoge prioriteit dat we met elkaar ervoor zorgen dat juiste persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd worden aan diegenen die deze in hun werk zo verschrikkelijk hard nodig hebben. Ik hoop, nee sterker nog ik ga ervan uit, dat we met elkaar hierin slagen, zodat mensen veilig kunnen werken. Vooral in deze moeilijke en uitdagende omstandigheden die optimale bescherming vereisen. Dat is onze taak en zijn we aan hen verplicht, maar ook aan onszelf als deskundigen op het gebied van PBM!  Voor nu, veel sterkte toegewenst in deze onzekere tijden en blijf gezond!