Van de voorzitter

De afgelopen maanden hebben we diverse activiteiten gehad waarbij voor mij ook weer werd bevestigd, waarom het zo noodzakelijk is dat we werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Als je met medewerkers in gesprek gaat die zelf aan den lijve ondervinden dat ze onveilig gewerkt hebben en daardoor de rest van hun (soms sterk verkorte) leven last hebben is dat enorm confronterend. De impact die het heeft, niet alleen voor de betrokkenen maar ook op zijn omgeving, is overweldigend. Als je dan ook hoort van betrokkenen dat zij na het constateren van de feiten, eerder tegengewerkt worden door werkgevers en instanties dan geholpen, wordt duidelijk dat we in Nederland nog veel te verbeteren hebben op het gebied van veilig en gezond werken. Niet alleen preventief, maar ook correctief.

Het onlangs georganiseerde seminar Ademnood 2.0 door Safety & Health @Work en VVGW, gaf voor mij een heel goed beeld waar wij de komende jaren als branchevereniging aan moeten werken. Actief participeren richting overheid om onze stem meer gehoord te krijgen en via wetgeving en handhaving zaken te verbeteren, zoals Face Fit testen in de industrie bijvoorbeeld, meer controle op malafide praktijken en het geven van betere voorlichting. Daarnaast is participeren in normcommissies op Europees en Nederlands niveau belangrijk om met onze ervaring normalisatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. Hierbij dienen moderne technieken die de veiligheid vergroten omarmt te worden en niet tegengewerkt om de reden dat actuele normen daar nog niet klaar voor (zouden) zijn. Daarnaast onderstrepen wij het belang van actief verbindingen leggen met andere organisaties die werken aan veiligheid en gezondheid op de werkvloer, om efficiënter en effectiever te kunnen werken.

Aan de productenzijde heeft iedereen zich weer kunnen vergapen aan de enorme hoeveelheid aanbieders en producten op de A+A beurs in Düsseldorf. Dit gaf zeker weer een stimulans, mooie productinnovaties werden getoond en nieuwe concepten zagen het levenslicht. De ergste perikelen bij fabrikanten omtrent hercertificering vanwege de nieuwe PBM verordening lijken voorbij, al zien we, denk ik mede dankzij deze wijziging, ook nog steeds veel assortimenten gerationaliseerd worden; wat op zich een goede trend is als dit de veiligheid ten goede komt.

Nu 2019 met rasse schreden naar het einde gaat en we al weer bezig zijn met de plannen voor 2020, wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om iedereen prettige (en veilige) feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 te wensen! In 2020 hoop ik dat we met elkaar weer verdere stappen kunnen zetten in onze ambitie om medewerkers veiliger en gezonder te laten werken!

Oscar Breure