Wat de Brexit betekent voor conformiteit

Het vertrek van Engeland uit de Europese gezamenlijke markt heeft belangrijke gevolgen. Na de Brexit is Engeland een niet-lidland. Daardoor verliezen notified bodies daar hun status. En dat heeft gevolgen voor alles rondom de conformiteit van goederen.

Pas als een product aan de Europese richtlijnen voldoet, mag het in de EU op de markt worden gebracht. Een fabrikant of importeur moet dit voor zijn product kunnen aantonen. Bovendien moet hij het zichtbaar maken met een CE-markering op het product. In bepaalde gevallen is de inschakeling van een aangemelde instantie of ‘notified body’ verplicht.

Het vertrek van Engeland uit de Europese gezamenlijke markt heeft daarom belangrijke gevolgen. Engeland wordt na de Brexit een niet-lidland. Daardoor zijn diverse Europese wetgevingen vanaf dan niet meer van toepassing op Engeland. Zo zullen de richtlijnen over veiligheid van producten, de machinerichtlijn, de drukrichtlijn PED en de bouwproductenrichtlijn (met bepalingen over onder andere brandveiligheid) er allemaal niet meer gelden.

Notified bodies uit Engeland verliezen hun status

Na de Brexit zal de producent of invoerder uit Engeland niet meer worden beschouwd als een producent of invoerder uit de EEG. Nu vragen verschillende producten volgens de Europese wetgeving de tussenkomst van een notified body. Die notified body moet gevestigd zijn in de Europese Unie. Daarmee verliezen notified bodies in Engeland na de Brexit hun status. Zij mogen vanaf dat moment dus geen conformiteitsbeoordelingen meer uitvoeren volgens de Europese wetgeving.

Na het vertrek van Engeland uit de EU zijn er twee soorten goederen

Voor de Brexit
Allereerst zijn er de goederen die vóór de Brexit op de markt zijn gekomen. Voor deze goederen is er niks aan de hand. Ze kunnen op de Europese markt worden gebracht zoals voorheen. Daarbij kan het gaan om goederen die fysiek zijn geleverd voordat Engeland de EU verliet. Of het kan gaan om producten die zijn verkocht voor de datum van uittreding. Het contract is dan opgemaakt voordat de Brexit een feit werd. Ook dan geldt: geen problemen.

Na de Brexit
Ten tweede zijn er de goederen die op de markt worden gebracht na de Brexit. Waar nodig zal voor deze goederen een beroep moeten worden gedaan op een notified body uit de Europese gemeenschap. Dit betekent ook dat bedrijven conformiteitsverklaringen uitgevoerd door notified bodies uit Engeland zullen moeten overdragen aan aangemelde instanties uit de EU.

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1 – Een bedrijf vermeldt dat een organisatie gevestigd in Engeland conformiteit heeft verklaard met de Europese richtlijnen. Dit is een zware inbreuk: het bedrijf had deze producten niet op de Europese markt mogen brengen.

Voorbeeld 2 – Een bedrijf is op de hoogte van de Brexit, maar onderzoekt niet of dit gevolgen heeft voor de bestaande ‘verklaringen van overeenstemming’. Dit is een tekortkoming van het bedrijf. Na de Brexit is het aan iedere organisatie zelf om te beoordelen of de bestaande ‘verklaringen van overeenstemming’ nog voldoen aan de nieuwe situatie.

Voorbeeld 3 – Een bedrijf weet dat de bestaande ‘verklaringen van overeenstemming’ zijn uitgevoerd door een Notified Body in Engeland, maar neemt geen actie. Hier is sprake van een zware inbreuk.

Voorbeeld 4 – Een bedrijf weet dat de bestaande ‘verklaringen van overeenstemming’ zijn uitgevoerd door een Notified Body in Engeland. Het heeft daarom een actieplan opgesteld om tijdig de nodige resultaten op te leveren. In dit actieplan stelt het bedrijf dat het bestaande ‘verklaringen van overeenstemming’ zal overdragen aan een aangemelde instantie uit de Europese Gemeenschap. Dit is de goede werkwijze.

Auteur | Jan Dillen | Bron Arbo online, 21 augustus 2019