Webinar NEN: ‘Exoskeletten en normalisatie’ – 8 juli

Verschillende studies voorspellen dat de markt voor exoskeletten de komende jaren significant zal groeien (industryeurope.com). Specialisten zien echter nog diverse uitdagingen, onder andere op het gebied van het ontwerp, het inbedden in regelgeving en het winnen van het vertrouwen van de gebruiker. Ook het ontbreken van lange termijnonderzoek is een belangrijk aandachtspunt.

Normalisatie kan een rol spelen bij het beantwoorden van deze vragen. Het webinar van NEN is bestemd voor iedereen die zich wil laten informeren over normalisatie op het gebied van exoskeletten en mogelijk hieraan een bijdrage willen leveren. Zowel nationaal als Europees.

Tijdens dit webinar van NEN word je bijgepraat over een drietal zaken in relatie tot exoskeletten en normalisatie.

Programma:

  • 10.00 – 10.10 uur Huidige stand van zaken: normalisatie en exoskeletten
  • 10.10 – 10.25 uur Exoskeletten: wat kan normalisatie betekenen?
  • 10.25 – 10.40 uur Normalisatie en de rol van Nederland
  • 10.40 – 11.00 uur Vragen

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan dit webinar.

Meer info en aanmelden