Opleiding tot PBM-adviseur

De opleidingen tot PBM-adviseur worden gegeven door Kader Academy.  

Overigens wordt door VVGW en Kader Academy gewerkt aan de vernieuwing en verbetering van de opleiding. De VVGW kijkt kritisch naar de leerdoelen en er wordt nagegaan waar plaats is voor de reeds door VVGW-leden ontwikkelde e-learning modules. Dit om er voor te zorgen dat de werknemers van de leden die aan de opleiding hebben meegedaan het Groene Safety Sign voor hun werkgever waardig zijn.