Opleiding tot PBM-adviseur

De opleidingen tot PBM-adviseur worden gegeven door Copla. Recent is Copla overgenomen door de Kader Groep. Voor de cursisten en docenten van Copla verandert er door deze overname niets. Het huidige portfolio aan opleidingen, zo ook de opleiding tot PBM-adviseur blijft behouden en zal worden uitgebreid met enkele opleidingen die door de Kader Groep worden gevoerd.

Overigens wordt door VVGW en Copla gewerkt aan de vernieuwing en verbetering van de opleiding. De VVGW kijkt kritisch naar de leerdoelen en er wordt nagegaan waar plaats is voor de reeds door VVGW-leden ontwikkelde e-learning modules. Dit om er voor te zorgen dat de werknemers van de leden die aan de opleiding hebben meegedaan het Groene Safety Sign voor hun werkgever waardig zijn.