Meerjarenplan 2023-2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

jan 5, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Toezicht houden betekent keuzes maken. Ongeacht of de Inspectie tien keer zo klein of tien keer zo groot is. Iedere vier jaar schetst de Inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende programma’s. In dit geval voor de periode 2023-2026.

Aan de basis van hun werk staan de circa 10 duizend meldingen en verzoeken die ze jaarlijks krijgen van burgers, werknemers en werkgevers en die ze registreren, triëren en opvolgen. Vanaf mei 2022 wordt dit gedaan vanuit een centraal Meld- en InformatieCentrum met follow up in teams in tien regio’s. Het werken met regionale teams versterkt de band met gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De komende jaren ontwikkelt de Inspectie zich hier verder in. Daarbij kijken ze hoe informatie uit deze meldingen nog beter inzicht kan geven in waar risico’s zitten. Hiermee voeden ze de elf programma’s die
risicogericht werken en een mix van interventies inzetten. De programma’s worden in deel 1 van dit meerjarenplan toegelicht. Ook werken ze verder aan de aanpak. Hierbij gaan ze bij ongevallen op
de werkvloer na welke vorm van onderzoek het beste werkt. Doel is steeds om werkgever en werknemers in het bedrijf waar het gebeurde er van te laten leren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Meer informatie
> Download het Meerjarenplan

Nieuws

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.

Ontdek nieuw online platform EU-wetgeving

EU Law in Force is een nieuwe website die snel en gemakkelijk toegang biedt tot het huidige toepasselijke recht van de Europese Unie. Speciaal gericht op niet-experts. Het is toegankelijk via het portaal van het Publicatiebureau van de Europese Unie.

Nieuwe arboregelgeving in 2023

In 2023 wordt weer nieuwe arboregelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Ten slotte zijn er voorstellen waarvan komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk leiden tot nieuwe regelgeving. Arbo-online.nl zet alles op een rij. Waarmee...