Meerjarenplan 2023-2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

jan 5, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Toezicht houden betekent keuzes maken. Ongeacht of de Inspectie tien keer zo klein of tien keer zo groot is. Iedere vier jaar schetst de Inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende programma’s. In dit geval voor de periode 2023-2026.

Aan de basis van hun werk staan de circa 10 duizend meldingen en verzoeken die ze jaarlijks krijgen van burgers, werknemers en werkgevers en die ze registreren, triëren en opvolgen. Vanaf mei 2022 wordt dit gedaan vanuit een centraal Meld- en InformatieCentrum met follow up in teams in tien regio’s. Het werken met regionale teams versterkt de band met gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De komende jaren ontwikkelt de Inspectie zich hier verder in. Daarbij kijken ze hoe informatie uit deze meldingen nog beter inzicht kan geven in waar risico’s zitten. Hiermee voeden ze de elf programma’s die
risicogericht werken en een mix van interventies inzetten. De programma’s worden in deel 1 van dit meerjarenplan toegelicht. Ook werken ze verder aan de aanpak. Hierbij gaan ze bij ongevallen op
de werkvloer na welke vorm van onderzoek het beste werkt. Doel is steeds om werkgever en werknemers in het bedrijf waar het gebeurde er van te laten leren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Meer informatie
> Download het Meerjarenplan

Nieuws

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Galmende gymzalen, gehorige zwembaden of luidruchtige machines in een magazijn. Zo’n 900.000 mensen worden tijdens hun werk blootgesteld aan schadelijk geluid. Dat kan uiteindelijk leiden tot een piep in je oor, overgevoeligheid voor geluid of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers wel genoeg om haar werknemers hier tegen te beschermen? Dat zocht KRO-NCRV programma Pointer uit.

Nieuwe richtlijn beschermingsmiddelen ademhaling NVvA

In april is de nieuwe richtlijn ademhalingsbescherming van de NVvA verschenen. Dit document is toonaangevend en breed geaccepteerd als stand van de wetenschap en techniek. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dit als richtinggevend document.

ESF: feedback op effectbeoordeling digitale gebruikersinstructies

ESF vraagt leden van VVGW om feedback te geven om de economische impact van het digitaliseren van gebruikersinstructies te kunnen beoordelen. De EU-Commissie wil de lasten voor de industrie te verminderen en daarom bekijkt DG GROW de mogelijkheid om gebruikersinstructies in digitaal formaat beschikbaar te maken voor de PBM-sector.