Meerjarenplan 2023-2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

jan 5, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Toezicht houden betekent keuzes maken. Ongeacht of de Inspectie tien keer zo klein of tien keer zo groot is. Iedere vier jaar schetst de Inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende programma’s. In dit geval voor de periode 2023-2026.

Aan de basis van hun werk staan de circa 10 duizend meldingen en verzoeken die ze jaarlijks krijgen van burgers, werknemers en werkgevers en die ze registreren, triëren en opvolgen. Vanaf mei 2022 wordt dit gedaan vanuit een centraal Meld- en InformatieCentrum met follow up in teams in tien regio’s. Het werken met regionale teams versterkt de band met gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De komende jaren ontwikkelt de Inspectie zich hier verder in. Daarbij kijken ze hoe informatie uit deze meldingen nog beter inzicht kan geven in waar risico’s zitten. Hiermee voeden ze de elf programma’s die
risicogericht werken en een mix van interventies inzetten. De programma’s worden in deel 1 van dit meerjarenplan toegelicht. Ook werken ze verder aan de aanpak. Hierbij gaan ze bij ongevallen op
de werkvloer na welke vorm van onderzoek het beste werkt. Doel is steeds om werkgever en werknemers in het bedrijf waar het gebeurde er van te laten leren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Meer informatie
> Download het Meerjarenplan

Nieuws

Uitspraak in België over inlegzolen in veiligheidsschoenen

In verband met de problematiek over de inlegzolen in veiligheidsschoenen heeft de Belgische branchevereniging Febelsafe duidelijkheid gevraagd. Zij heeft een uitspraak ontvangen van haar overheden (FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Nieuwjaarsgroet 2024 van de VVGW-voorzitter

En het jaar 2023 is ook weer omgevlogen. Een energiek jaar voor VVGW. We hebben als bestuur niet stil gezeten. En zo willen wij ons ook voor 2024 inzetten, samen met jullie.

Webinar Gehoorbescherming op 5 maart 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 3 maart ingesteld als de jaarlijkse 'World Hearing Day', Internationale Dag van het Gehoor. In dat kader organiseert de VVGW-werkgroep Gehoorbescherming een webinar op 5 maart 2024. Webinar: Heb je het al gehoord? De titel...

Publicatie SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen

De SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.