Meerjarenplan 2023-2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

jan 5, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Toezicht houden betekent keuzes maken. Ongeacht of de Inspectie tien keer zo klein of tien keer zo groot is. Iedere vier jaar schetst de Inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende programma’s. In dit geval voor de periode 2023-2026.

Aan de basis van hun werk staan de circa 10 duizend meldingen en verzoeken die ze jaarlijks krijgen van burgers, werknemers en werkgevers en die ze registreren, triëren en opvolgen. Vanaf mei 2022 wordt dit gedaan vanuit een centraal Meld- en InformatieCentrum met follow up in teams in tien regio’s. Het werken met regionale teams versterkt de band met gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De komende jaren ontwikkelt de Inspectie zich hier verder in. Daarbij kijken ze hoe informatie uit deze meldingen nog beter inzicht kan geven in waar risico’s zitten. Hiermee voeden ze de elf programma’s die
risicogericht werken en een mix van interventies inzetten. De programma’s worden in deel 1 van dit meerjarenplan toegelicht. Ook werken ze verder aan de aanpak. Hierbij gaan ze bij ongevallen op
de werkvloer na welke vorm van onderzoek het beste werkt. Doel is steeds om werkgever en werknemers in het bedrijf waar het gebeurde er van te laten leren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Meer informatie
> Download het Meerjarenplan

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.