Nieuwe arboregelgeving in 2023

jan 3, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

In 2023 wordt weer nieuwe arboregelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Ten slotte zijn er voorstellen waarvan komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk leiden tot nieuwe regelgeving. Arbo-online.nl zet alles op een rij. Waarmee moeten we rekening houden?

Tegemoetkoming bij beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Per januari 2023 treedt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. Met deze regeling kunnen medewerkers die ziek zijn geworden door het werk met gevaarlijke stoffen, sneller en eenvoudiger aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte’ (OPS/CSE). In de komende jaren wordt de lijst met beroepsziekten door stoffen waarvoor de regeling geldt, verder uitgebreid.

Aanvullende RI&E (ARIE)
Per 1 januari 2023 wordt de aangepaste regelgeving van kracht inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze regeling is gericht op risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Door de aanpassing komen minimaal 200 extra bedrijven onder deze regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE) te vallen. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Strengere toetsing RI&E’s
In juli 2022 is nieuwe regelgeving van kracht geworden voor de toetsing van een RI&E. Zo’n toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige is wettelijk vereist. Tenzij er in een organisatie minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn en een erkend branche-RI&E-instrument is gebruikt.

Nieuwe asbestregelgeving
Het ministerie van SZW wil het asbeststelsel meer risicogericht maken. Onderdelen daarvan zijn aanpassing van de arboregels en gelijktijdige lancering van het digitale instrument SMART-ns om de risico’s beter in kaart te brengen.

Meer informatie
> Lees verder op arbo-online.nl

Nieuws

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Galmende gymzalen, gehorige zwembaden of luidruchtige machines in een magazijn. Zo’n 900.000 mensen worden tijdens hun werk blootgesteld aan schadelijk geluid. Dat kan uiteindelijk leiden tot een piep in je oor, overgevoeligheid voor geluid of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers wel genoeg om haar werknemers hier tegen te beschermen? Dat zocht KRO-NCRV programma Pointer uit.

Nieuwe richtlijn beschermingsmiddelen ademhaling NVvA

In april is de nieuwe richtlijn ademhalingsbescherming van de NVvA verschenen. Dit document is toonaangevend en breed geaccepteerd als stand van de wetenschap en techniek. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dit als richtinggevend document.

ESF: feedback op effectbeoordeling digitale gebruikersinstructies

ESF vraagt leden van VVGW om feedback te geven om de economische impact van het digitaliseren van gebruikersinstructies te kunnen beoordelen. De EU-Commissie wil de lasten voor de industrie te verminderen en daarom bekijkt DG GROW de mogelijkheid om gebruikersinstructies in digitaal formaat beschikbaar te maken voor de PBM-sector.