Nieuwe arboregelgeving in 2023

jan 3, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

In 2023 wordt weer nieuwe arboregelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Ten slotte zijn er voorstellen waarvan komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk leiden tot nieuwe regelgeving. Arbo-online.nl zet alles op een rij. Waarmee moeten we rekening houden?

Tegemoetkoming bij beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Per januari 2023 treedt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. Met deze regeling kunnen medewerkers die ziek zijn geworden door het werk met gevaarlijke stoffen, sneller en eenvoudiger aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte’ (OPS/CSE). In de komende jaren wordt de lijst met beroepsziekten door stoffen waarvoor de regeling geldt, verder uitgebreid.

Aanvullende RI&E (ARIE)
Per 1 januari 2023 wordt de aangepaste regelgeving van kracht inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze regeling is gericht op risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Door de aanpassing komen minimaal 200 extra bedrijven onder deze regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE) te vallen. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Strengere toetsing RI&E’s
In juli 2022 is nieuwe regelgeving van kracht geworden voor de toetsing van een RI&E. Zo’n toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige is wettelijk vereist. Tenzij er in een organisatie minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn en een erkend branche-RI&E-instrument is gebruikt.

Nieuwe asbestregelgeving
Het ministerie van SZW wil het asbeststelsel meer risicogericht maken. Onderdelen daarvan zijn aanpassing van de arboregels en gelijktijdige lancering van het digitale instrument SMART-ns om de risico’s beter in kaart te brengen.

Meer informatie
> Lees verder op arbo-online.nl

Nieuws

Wijziging asbestwetgeving

De asbestwetgeving wordt gewijzigd. De blootstellingslimieten worden verlaagd, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de te gebruiken PBM, tijdens het verwijderen van asbest.

Uitspraak in België over inlegzolen in veiligheidsschoenen

In verband met de problematiek over de inlegzolen in veiligheidsschoenen heeft de Belgische branchevereniging Febelsafe duidelijkheid gevraagd. Zij heeft een uitspraak ontvangen van haar overheden (FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).