Nieuwe arboregelgeving in 2023

jan 3, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

In 2023 wordt weer nieuwe arboregelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Ten slotte zijn er voorstellen waarvan komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk leiden tot nieuwe regelgeving. Arbo-online.nl zet alles op een rij. Waarmee moeten we rekening houden?

Tegemoetkoming bij beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Per januari 2023 treedt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. Met deze regeling kunnen medewerkers die ziek zijn geworden door het werk met gevaarlijke stoffen, sneller en eenvoudiger aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte’ (OPS/CSE). In de komende jaren wordt de lijst met beroepsziekten door stoffen waarvoor de regeling geldt, verder uitgebreid.

Aanvullende RI&E (ARIE)
Per 1 januari 2023 wordt de aangepaste regelgeving van kracht inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze regeling is gericht op risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Door de aanpassing komen minimaal 200 extra bedrijven onder deze regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE) te vallen. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Strengere toetsing RI&E’s
In juli 2022 is nieuwe regelgeving van kracht geworden voor de toetsing van een RI&E. Zo’n toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige is wettelijk vereist. Tenzij er in een organisatie minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn en een erkend branche-RI&E-instrument is gebruikt.

Nieuwe asbestregelgeving
Het ministerie van SZW wil het asbeststelsel meer risicogericht maken. Onderdelen daarvan zijn aanpassing van de arboregels en gelijktijdige lancering van het digitale instrument SMART-ns om de risico’s beter in kaart te brengen.

Meer informatie
> Lees verder op arbo-online.nl

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.