Samen aan de slag met circulariteit PBM

jul 1, 2024 | actualiteiten homepage, Nieuws

Tijdens de VVGW Jaarvergadering is een workshop ingepland: Hoe verleng je de levensduur van een Persoonlijke Beschermingsmiddel? Op een interactieve manier hebben leden van de Vereniging Gezond & Veilig Werken verder kennis gemaakt met mogelijkheden voor circulariteit in de PBM branche. Een nuttige middag waarin we mooie input op hebben gehaald over de mogelijkheden en uitdagingen om de levensduur van PBM’s te verlengen.

  • Aanleiding: Behoefte bij de leden, blijkt uit de ledenbezoeken
  • Opzet: Aan de hand van een workshop kennis & kunde delen rond Duurzaamheid
  • Doel:
    • Nieuw begin VVGW-werkgroep Duurzaamheid,
    • die een gezamenlijke aanpak leden VVGW opstelt,
    • met een aantal concrete stappen als beginpunt
  • Planning: Presentatie aanpak nieuwe VVGW-werkgroep tijdens Safety&Health@Work beurs

R-ladder
Kan een product slimmer worden gemaakt en gebruikt? Is er een andere nuttige toepassing van materiaal mogelijk? Met de R-ladder in beeld en met specifieke PBM in de hand werd er in groepjes goed gediscussieerd over de mogelijkheden voor circulariteit. De leden bleken wel de kansen te zien voor VVGW in deze.

Rol VVGW
VVGW zou een verbindende rol kunnen spelen in de keten en als kennisbank, in de lobby richting de overheid dan wel een voortrekkersrol bekleden als straks de UPV Veiligheidsschoenen gaat spelen.

Hoe nu verder
De komende tijd zullen we met de uitkomsten van deze middag met leden onderling in gesprek gaan. Daarin gaan we nader vormgeven wat VVGW daadwerkelijk gaat doen en hoe. Het was waardevol om deze discussie samen te voeren. Wil je in meer detail weten hoe en wat er besproken is? Bekijk dan deze presentatie met terugkoppeling.

Wij danken Jacklien Quirijnen van Oaq Sustainability en Mattijs Bouwmans voor de workshop en begeleiding.

> Bekijk de presentatie en eerste uitkomsten

Nieuws

Paper ‘Slechte prestaties van oorlusmaskers’

De ESF (European Safety Federation)  werkgroep ‘Ademhalingsbescherming’ heeft een document opgesteld ‘Slechte prestaties van oorlusmaskers’. Hierin worden verschillende zorgpunten met betrekking tot dit type FFP-maskers samengevat.

Van e-learning naar VVGW kennisplatform 

De huidige manier van e-learning ontwikkeling past niet (meer) bij VVGW en haar leden. Wel is er behoefte aan deskundigheidsbevordering. Dit is besproken tijdens de VVGW Jaarvergadering met de leden.