Symposium Transparant Toezicht op 13 oktober

sep 12, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

De Nederlandse Arbeidsinspectie organiseert het symposium Transparant Toezicht op donderdag 13 oktober 2022 van 10:00 uur tot 16:30 uur in de Mauritskazerne te Ede. Het symposium wordt georganiseerd door het Programma Certificatie en Markttoezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij wil met CBI’s, beheerstichtingen, brancheorganisaties, fabrikanten en distributeurs het gesprek aan over transparantie en optimalisatie van certificatie- en markttoezichtstelsels. Leden van VVGW zijn hierbij welkom. 

Waarom dit symposium?
Om een toezichtstelsel in praktijk goed te laten functioneren is het essentieel om regelmatig kritisch te kijken naar relevante ontwikkelingen en de behoeften die belanghebbenden zoals u hebben. Tijdens dit symposium hoort u welke kansen én uitdagingen ons te wachten staan en gaan we samen met CBI’s, beheerstichtingen, brancheorganisaties, fabrikanten en distributeurs het gesprek aan over transparantie en optimalisatie van certificatie- en markttoezichtstelsels. Het symposium geeft beter inzicht in elkaars belangen en behoeften, verbindt partijen om vraagstukken uit uw praktijk gezamenlijk aan te pakken en biedt ruimte om elkaar te leren kennen of bij te praten.

Dit symposium heeft daar een belangrijke rol in, met als doel:

1. Kennis uitwisselen:
Beter inzicht in elkaars werkwijze, belangen, behoeften om zo van elkaar leren.
2. Enthousiasmeren en activeren:
Als Arbeidsinspectie nodigen we de deelnemers uit om na afloop gezamenlijk met de Arbeidsinspectie aan de slag te gaan
3. Verbinden:
De Arbeidsinspectie zoekt zo de verbinding om risico’s bij certificatie- en registratiestelsels en het CE-stelsel gezamenlijk aan te pakken.
4. Ontmoeten:
Er is veel ruimte voor netwerken om andere bezoekers beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen.

Programma
Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

09:30 – 10:00  Registratie en inloop
10:00 – 10:30  Opening door dagvoorzitter Rob Velders
10:30 – 11:00  Presentatie: Leren van fouten (Paul Hoogerkamp, Mecid)
11:00 – 11:30  Presentatie: Naar samen in verbinding (Robert Smits en Liesbeth Kroon, Nederlandse Arbeidsinspectie)
11:30 – 11:45  Korte pauze
11:45 – 12:15  Presentatie: Ontwikkelingen in beleid (Marcel Wilders, beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken)
12:15 – 13:15  Netwerklunch
13:15 – 13:30  Toelichting op het middagprogramma door dagvoorzitter
13:30 – 14:00  Presentatie: Transparantie in de praktijk (Bas van Gruijthuijsen en Wouter Riel, Aboma)
14:00 – 14:45  Workshop ‘In gesprek’
14:45 – 15:00  Korte pauze
15:00 – 15:30  Afsluitend programma door dagvoorzitter en de Nederlandse Arbeidsinspectie
15:30 – 16:30  Netwerkborrel
16:30 Einde

Tijdens de lunch en de borrel is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen.

> Info & Aanmelding

 

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.