Symposium Transparant Toezicht op 13 oktober

sep 12, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

De Nederlandse Arbeidsinspectie organiseert het symposium Transparant Toezicht op donderdag 13 oktober 2022 van 10:00 uur tot 16:30 uur in de Mauritskazerne te Ede. Het symposium wordt georganiseerd door het Programma Certificatie en Markttoezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij wil met CBI’s, beheerstichtingen, brancheorganisaties, fabrikanten en distributeurs het gesprek aan over transparantie en optimalisatie van certificatie- en markttoezichtstelsels. Leden van VVGW zijn hierbij welkom. 

Waarom dit symposium?
Om een toezichtstelsel in praktijk goed te laten functioneren is het essentieel om regelmatig kritisch te kijken naar relevante ontwikkelingen en de behoeften die belanghebbenden zoals u hebben. Tijdens dit symposium hoort u welke kansen én uitdagingen ons te wachten staan en gaan we samen met CBI’s, beheerstichtingen, brancheorganisaties, fabrikanten en distributeurs het gesprek aan over transparantie en optimalisatie van certificatie- en markttoezichtstelsels. Het symposium geeft beter inzicht in elkaars belangen en behoeften, verbindt partijen om vraagstukken uit uw praktijk gezamenlijk aan te pakken en biedt ruimte om elkaar te leren kennen of bij te praten.

Dit symposium heeft daar een belangrijke rol in, met als doel:

1. Kennis uitwisselen:
Beter inzicht in elkaars werkwijze, belangen, behoeften om zo van elkaar leren.
2. Enthousiasmeren en activeren:
Als Arbeidsinspectie nodigen we de deelnemers uit om na afloop gezamenlijk met de Arbeidsinspectie aan de slag te gaan
3. Verbinden:
De Arbeidsinspectie zoekt zo de verbinding om risico’s bij certificatie- en registratiestelsels en het CE-stelsel gezamenlijk aan te pakken.
4. Ontmoeten:
Er is veel ruimte voor netwerken om andere bezoekers beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen.

Programma
Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

09:30 – 10:00  Registratie en inloop
10:00 – 10:30  Opening door dagvoorzitter Rob Velders
10:30 – 11:00  Presentatie: Leren van fouten (Paul Hoogerkamp, Mecid)
11:00 – 11:30  Presentatie: Naar samen in verbinding (Robert Smits en Liesbeth Kroon, Nederlandse Arbeidsinspectie)
11:30 – 11:45  Korte pauze
11:45 – 12:15  Presentatie: Ontwikkelingen in beleid (Marcel Wilders, beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken)
12:15 – 13:15  Netwerklunch
13:15 – 13:30  Toelichting op het middagprogramma door dagvoorzitter
13:30 – 14:00  Presentatie: Transparantie in de praktijk (Bas van Gruijthuijsen en Wouter Riel, Aboma)
14:00 – 14:45  Workshop ‘In gesprek’
14:45 – 15:00  Korte pauze
15:00 – 15:30  Afsluitend programma door dagvoorzitter en de Nederlandse Arbeidsinspectie
15:30 – 16:30  Netwerkborrel
16:30 Einde

Tijdens de lunch en de borrel is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen.

> Info & Aanmelding

 

Nieuws

Uitspraak in België over inlegzolen in veiligheidsschoenen

In verband met de problematiek over de inlegzolen in veiligheidsschoenen heeft de Belgische branchevereniging Febelsafe duidelijkheid gevraagd. Zij heeft een uitspraak ontvangen van haar overheden (FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Nieuwjaarsgroet 2024 van de VVGW-voorzitter

En het jaar 2023 is ook weer omgevlogen. Een energiek jaar voor VVGW. We hebben als bestuur niet stil gezeten. En zo willen wij ons ook voor 2024 inzetten, samen met jullie.

Webinar Gehoorbescherming op 5 maart 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 3 maart ingesteld als de jaarlijkse 'World Hearing Day', Internationale Dag van het Gehoor. In dat kader organiseert de VVGW-werkgroep Gehoorbescherming een webinar op 5 maart 2024. Webinar: Heb je het al gehoord? De titel...

Publicatie SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen

De SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.