Terugblik bestuursperiode Hans Milders

sep 27, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

Dit jaar heeft Hans Milders afscheid genomen als bestuurslid van Vereniging Veilig en Gezond Werken. Hij was bij de oprichting betrokken en is sindsdien altijd actief geweest. Een terugblik.

De jaren voor AVAG/VVGW
Hans Milders, nu Sales Manager bij Sioen: ‘In 1989 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen branchevereniging. Ik werkte bij de Handelscompagnie, dat lid was van de NVOB. Je kon alleen lid worden als leden geen bezwaar hadden en agenturen en exclusieve importeurschappen waren de regel. Het was ook de tijd van vóór de CE markering en EN normen.’

Open grenzen Europese Unie
Met het opstarten van open grenzen binnen de Europese Unie en het wegnemen van handelsbeperkingen in Europa was het voor de PBM markt zaak om met name de certificeringen gelijk te trekken. De Nederlandse inbreng bij het tot stand komen van nieuwe Europese Normeringen kwam via de NVOB niet van de grond. Aanleiding voor alle NVOB leden inclusief Cor Veldhoen bv, waar Hans inmiddels werkte, om eind 1993 te breken met NVOB.

Oprichting AVAG in 1994
‘Binnen de Cor Veldhoen Holding zat ook AST, die aangesloten was bij de Vereniging van Asbest Verwijderende Bedrijven. Die maakte gebruik van Teppema (nu HBB) als onafhankelijk secretariaat. Zo zijn Rinus Brinks (3M), Ewoud Zuring (Focus Veilig nu Honeywell) en ik gesprekken gaan voeren met Rob Alblas van Teppema. En zo is in 1994 de AVAG opgericht. Wij hebben toen direct het lidmaatschap opengesteld voor een ieder die PBM fabriceerde of er in handelde!’

Samenwerking NEN
‘Door de betrokkenheid bij de oprichtingen werden onder anderen Ewoud Zuring (voorzitter), Rinus Brinks, Piet Uitenbroek (Groeneveld- Intersafe) en ik min of meer automatisch de eerste bestuursleden.’ Ze richtten zich als eerste op een samenwerking met het NEN om inbreng en invloed te kunnen uitoefenen op de totstandkoming van de EN normen voor PBM, die in 1995 al van kracht zouden worden. Hierbij had AVAG een leidende rol en de leden konden onder het AVAG collectief in de verschillende werkgroepen deelnemen.
‘Je zag geleidelijk aan ook dat veel leden makkelijk producten uit het buitenland konden en gingen halen. De tijd van de exclusieve importeurschappen waren duidelijk voorbij en dat had toch ook een positieve invloed op prijzen.’

PR
Hans was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de communicatie/PR en begon met het AVAG Vlugschrift. Toen nog op papier, nu is het de nieuwsbrief. Toen Andries Bosman (AST) voorzitter werd, is hij een paar jaar gestopt als bestuurslid omdat hun beide bedrijven tot dezelfde groep behoorden. ‘Ik ben wel in de PR-commissie actief gebleven en bleef het Vlugschrift maken.’ In 2000 stapte Hans over naar Sioen en is hij in 2002 weer bestuurslid geworden. In 2006 nam hij het penningmeester op zich om in samenwerking met HBB (Het Branche Bureau) de financiële situatie structureel te verbeteren. Om te bezuinigen nam ik ook jarenlang het notuleren van vergaderingen waar.’

Bestuurstaken lichter geworden
In de daaropvolgende jaren werd VVGW de nieuwe naam van AVAG en zijn de websites voor VVGW en Safety Sign ontwikkeld. ‘Met de uitbreiding van diensten van HBB is het bestuurswerk voor mij zeker lichter geworden. Goede professionele ondersteuning op alle gebied van secretariële ondersteuning, financiën, marketing, websites en meer.’

Met de woorden ‘Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan en blijf de PBM branche en natuurlijk de VVGW een warm hart toedragen en zal het blijven volgen,’ neemt Hans Milders afscheid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Nieuws

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Galmende gymzalen, gehorige zwembaden of luidruchtige machines in een magazijn. Zo’n 900.000 mensen worden tijdens hun werk blootgesteld aan schadelijk geluid. Dat kan uiteindelijk leiden tot een piep in je oor, overgevoeligheid voor geluid of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers wel genoeg om haar werknemers hier tegen te beschermen? Dat zocht KRO-NCRV programma Pointer uit.

Nieuwe richtlijn beschermingsmiddelen ademhaling NVvA

In april is de nieuwe richtlijn ademhalingsbescherming van de NVvA verschenen. Dit document is toonaangevend en breed geaccepteerd als stand van de wetenschap en techniek. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dit als richtinggevend document.

ESF: feedback op effectbeoordeling digitale gebruikersinstructies

ESF vraagt leden van VVGW om feedback te geven om de economische impact van het digitaliseren van gebruikersinstructies te kunnen beoordelen. De EU-Commissie wil de lasten voor de industrie te verminderen en daarom bekijkt DG GROW de mogelijkheid om gebruikersinstructies in digitaal formaat beschikbaar te maken voor de PBM-sector.