Terugblik bestuursperiode Hans Milders

sep 27, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

Dit jaar heeft Hans Milders afscheid genomen als bestuurslid van Vereniging Veilig en Gezond Werken. Hij was bij de oprichting betrokken en is sindsdien altijd actief geweest. Een terugblik.

De jaren voor AVAG/VVGW
Hans Milders, nu Sales Manager bij Sioen: ‘In 1989 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen branchevereniging. Ik werkte bij de Handelscompagnie, dat lid was van de NVOB. Je kon alleen lid worden als leden geen bezwaar hadden en agenturen en exclusieve importeurschappen waren de regel. Het was ook de tijd van vóór de CE markering en EN normen.’

Open grenzen Europese Unie
Met het opstarten van open grenzen binnen de Europese Unie en het wegnemen van handelsbeperkingen in Europa was het voor de PBM markt zaak om met name de certificeringen gelijk te trekken. De Nederlandse inbreng bij het tot stand komen van nieuwe Europese Normeringen kwam via de NVOB niet van de grond. Aanleiding voor alle NVOB leden inclusief Cor Veldhoen bv, waar Hans inmiddels werkte, om eind 1993 te breken met NVOB.

Oprichting AVAG in 1994
‘Binnen de Cor Veldhoen Holding zat ook AST, die aangesloten was bij de Vereniging van Asbest Verwijderende Bedrijven. Die maakte gebruik van Teppema (nu HBB) als onafhankelijk secretariaat. Zo zijn Rinus Brinks (3M), Ewoud Zuring (Focus Veilig nu Honeywell) en ik gesprekken gaan voeren met Rob Alblas van Teppema. En zo is in 1994 de AVAG opgericht. Wij hebben toen direct het lidmaatschap opengesteld voor een ieder die PBM fabriceerde of er in handelde!’

Samenwerking NEN
‘Door de betrokkenheid bij de oprichtingen werden onder anderen Ewoud Zuring (voorzitter), Rinus Brinks, Piet Uitenbroek (Groeneveld- Intersafe) en ik min of meer automatisch de eerste bestuursleden.’ Ze richtten zich als eerste op een samenwerking met het NEN om inbreng en invloed te kunnen uitoefenen op de totstandkoming van de EN normen voor PBM, die in 1995 al van kracht zouden worden. Hierbij had AVAG een leidende rol en de leden konden onder het AVAG collectief in de verschillende werkgroepen deelnemen.
‘Je zag geleidelijk aan ook dat veel leden makkelijk producten uit het buitenland konden en gingen halen. De tijd van de exclusieve importeurschappen waren duidelijk voorbij en dat had toch ook een positieve invloed op prijzen.’

PR
Hans was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de communicatie/PR en begon met het AVAG Vlugschrift. Toen nog op papier, nu is het de nieuwsbrief. Toen Andries Bosman (AST) voorzitter werd, is hij een paar jaar gestopt als bestuurslid omdat hun beide bedrijven tot dezelfde groep behoorden. ‘Ik ben wel in de PR-commissie actief gebleven en bleef het Vlugschrift maken.’ In 2000 stapte Hans over naar Sioen en is hij in 2002 weer bestuurslid geworden. In 2006 nam hij het penningmeester op zich om in samenwerking met HBB (Het Branche Bureau) de financiële situatie structureel te verbeteren. Om te bezuinigen nam ik ook jarenlang het notuleren van vergaderingen waar.’

Bestuurstaken lichter geworden
In de daaropvolgende jaren werd VVGW de nieuwe naam van AVAG en zijn de websites voor VVGW en Safety Sign ontwikkeld. ‘Met de uitbreiding van diensten van HBB is het bestuurswerk voor mij zeker lichter geworden. Goede professionele ondersteuning op alle gebied van secretariële ondersteuning, financiën, marketing, websites en meer.’

Met de woorden ‘Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan en blijf de PBM branche en natuurlijk de VVGW een warm hart toedragen en zal het blijven volgen,’ neemt Hans Milders afscheid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.