Uitspraak in België over inlegzolen in veiligheidsschoenen

jan 16, 2024 | actualiteiten homepage, Nieuws

In verband met de problematiek over de inlegzolen in veiligheidsschoenen heeft de Belgische branchevereniging Febelsafe duidelijkheid gevraagd. Zij heeft een uitspraak ontvangen van haar overheden (FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

‘Het is nu 100% duidelijk dat:

 • De inlegzool (indien deze mee gecertificeerd werd met de veiligheidsschoen) wel degelijk een invloed heeft op de veiligheid van de veiligheidsschoen. Dus deze inlegzool maakt deel uit van de veiligheidsschoen.
 • Vervangt men deze inlegzool door een andere, dan moet deze in combinatie met de veiligheidsschoen ook aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2016/425 voldoen.

Met andere woorden: indien de oorspronkelijke inlegzool wordt vervangen door een andere (bijv. voor medische redenen, voor comfort) dan deze van de fabrikant zelf, moeten:

ofwel

 • de instructies van de fabrikant worden gevolgd om binnen EU-conformiteitsverklaring verwijzend naar het EU-typekeuringscertificaat van de schoenenfabrikant te vallen.

ofwel

 • Moet de “fabrikant van de inlegzool” zijn inlegzool (in combinatie met het welbepaald veiligheidsschoeisel) laten certificeren als volgt:
  •  Uitvoeren van een EU-typeonderzoek (module B – Verordening (EU) 2016/425 – artikel 19) m.a.w. via een aangemelde instantie voor veiligheidsschoenen – bewijs leveren dat de inlegzool voldoet aan de essentiële veiligheidseisen.
  • Deze fabrikant zal van deze aangemelde instantie een certificaat van EU-typeonderzoek ontvangen en deze de fabrikant moet het CE merk op de inlegzool aanbrengen.
  • De fabrikant van de inlegzolen moet een met de verordening (EU) 2016/425 conforme EU-conformiteitsverklaring (zie bijlage IX – Verordening (EU) 2016/425) o.a. verwijzend naar dit certificaat van EU-typeonderzoek opmaken en toevoegen aan de inlegzool.

Indien de inlegzool ook een medische functie (bijv. podologisch, orthopedisch inlegzolen) heeft, dan moet deze uiteraard ook voldoen aan Verordening (EU)2017/745 (Medische Hulpmiddelen) en moet hiervoor de bijhorende EU-conformiteitsverklaring (zie bijlage BIJLAGE IV de Verordening (EU) 2017/745) worden opgemaakt.

EU-conformiteitsverklaring (De Blauwe Gids van 2022 art 4.4.)

 • Als onderdeel van de in de harmonisatiewetgeving van de Unie vastgestelde conformiteitsbeoordelingsprocedure moet de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen.
 • De EU-conformiteitsverklaring moet alle relevante informatie bevatten om de harmonisatiewetgeving van de Unie waarop zij is gebaseerd, de fabrikant, de gemachtigde, de aangemelde instantie indien van toepassing, het product en in voorkomend geval een referentie naar geharmoniseerde normen of andere technische specificaties te kunnen identificeren.
 • Als een product onder meerdere harmonisatiewetgevingsteksten van de Unie valt die een EU-conformiteitsverklaring vereisen, is één unieke conformiteitsverklaring vereist.
  • die unieke conformiteitsverklaring mag bestaan uit een dossier met alle afzonderlijke relevante conformiteitsverklaringen.

> Lees meer op de site van Febelsafe

Nieuws

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Galmende gymzalen, gehorige zwembaden of luidruchtige machines in een magazijn. Zo’n 900.000 mensen worden tijdens hun werk blootgesteld aan schadelijk geluid. Dat kan uiteindelijk leiden tot een piep in je oor, overgevoeligheid voor geluid of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers wel genoeg om haar werknemers hier tegen te beschermen? Dat zocht KRO-NCRV programma Pointer uit.

Nieuwe richtlijn beschermingsmiddelen ademhaling NVvA

In april is de nieuwe richtlijn ademhalingsbescherming van de NVvA verschenen. Dit document is toonaangevend en breed geaccepteerd als stand van de wetenschap en techniek. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dit als richtinggevend document.

ESF: feedback op effectbeoordeling digitale gebruikersinstructies

ESF vraagt leden van VVGW om feedback te geven om de economische impact van het digitaliseren van gebruikersinstructies te kunnen beoordelen. De EU-Commissie wil de lasten voor de industrie te verminderen en daarom bekijkt DG GROW de mogelijkheid om gebruikersinstructies in digitaal formaat beschikbaar te maken voor de PBM-sector.