Uitspraak in België over inlegzolen in veiligheidsschoenen

jan 16, 2024 | actualiteiten homepage, Nieuws

In verband met de problematiek over de inlegzolen in veiligheidsschoenen heeft de Belgische branchevereniging Febelsafe duidelijkheid gevraagd. Zij heeft een uitspraak ontvangen van haar overheden (FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

‘Het is nu 100% duidelijk dat:

 • De inlegzool (indien deze mee gecertificeerd werd met de veiligheidsschoen) wel degelijk een invloed heeft op de veiligheid van de veiligheidsschoen. Dus deze inlegzool maakt deel uit van de veiligheidsschoen.
 • Vervangt men deze inlegzool door een andere, dan moet deze in combinatie met de veiligheidsschoen ook aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2016/425 voldoen.

Met andere woorden: indien de oorspronkelijke inlegzool wordt vervangen door een andere (bijv. voor medische redenen, voor comfort) dan deze van de fabrikant zelf, moeten:

ofwel

 • de instructies van de fabrikant worden gevolgd om binnen EU-conformiteitsverklaring verwijzend naar het EU-typekeuringscertificaat van de schoenenfabrikant te vallen.

ofwel

 • Moet de “fabrikant van de inlegzool” zijn inlegzool (in combinatie met het welbepaald veiligheidsschoeisel) laten certificeren als volgt:
  •  Uitvoeren van een EU-typeonderzoek (module B – Verordening (EU) 2016/425 – artikel 19) m.a.w. via een aangemelde instantie voor veiligheidsschoenen – bewijs leveren dat de inlegzool voldoet aan de essentiële veiligheidseisen.
  • Deze fabrikant zal van deze aangemelde instantie een certificaat van EU-typeonderzoek ontvangen en deze de fabrikant moet het CE merk op de inlegzool aanbrengen.
  • De fabrikant van de inlegzolen moet een met de verordening (EU) 2016/425 conforme EU-conformiteitsverklaring (zie bijlage IX – Verordening (EU) 2016/425) o.a. verwijzend naar dit certificaat van EU-typeonderzoek opmaken en toevoegen aan de inlegzool.

Indien de inlegzool ook een medische functie (bijv. podologisch, orthopedisch inlegzolen) heeft, dan moet deze uiteraard ook voldoen aan Verordening (EU)2017/745 (Medische Hulpmiddelen) en moet hiervoor de bijhorende EU-conformiteitsverklaring (zie bijlage BIJLAGE IV de Verordening (EU) 2017/745) worden opgemaakt.

EU-conformiteitsverklaring (De Blauwe Gids van 2022 art 4.4.)

 • Als onderdeel van de in de harmonisatiewetgeving van de Unie vastgestelde conformiteitsbeoordelingsprocedure moet de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen.
 • De EU-conformiteitsverklaring moet alle relevante informatie bevatten om de harmonisatiewetgeving van de Unie waarop zij is gebaseerd, de fabrikant, de gemachtigde, de aangemelde instantie indien van toepassing, het product en in voorkomend geval een referentie naar geharmoniseerde normen of andere technische specificaties te kunnen identificeren.
 • Als een product onder meerdere harmonisatiewetgevingsteksten van de Unie valt die een EU-conformiteitsverklaring vereisen, is één unieke conformiteitsverklaring vereist.
  • die unieke conformiteitsverklaring mag bestaan uit een dossier met alle afzonderlijke relevante conformiteitsverklaringen.

> Lees meer op de site van Febelsafe

Nieuws

Nieuwjaarsgroet 2024 van de VVGW-voorzitter

En het jaar 2023 is ook weer omgevlogen. Een energiek jaar voor VVGW. We hebben als bestuur niet stil gezeten. En zo willen wij ons ook voor 2024 inzetten, samen met jullie.

Webinar Gehoorbescherming op 5 maart 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 3 maart ingesteld als de jaarlijkse 'World Hearing Day', Internationale Dag van het Gehoor. In dat kader organiseert de VVGW-werkgroep Gehoorbescherming een webinar op 5 maart 2024. Webinar: Heb je het al gehoord? De titel...

Publicatie SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen

De SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...