“Het kennisniveau van veel adviseurs en verkopende partijen van valbeveiliging in Nederland is onder de maat. Het risico is dat hierdoor eindgebruikers in gevaar komen. ” Dirk van Blijswijk van de VVGW-werkgroep Veilig Werken op Hoogte benadrukt het belang van de nieuwe e-learning Valbescherming. Daarom heeft hij, manager Expertisecentrum Mennens Rotterdam, meegewerkt aan de totstandkoming en geeft meer informatie over het hoe en waarom.

[Dirk van Blijswijk, Werkgroep Veilig Werken op Hoogte, aan het woord]

“Er wordt nog steeds te licht gedacht over het gebruik van PBM voor valbeveiliging. Men denkt vaak dat men met een VCA papiertje op zak heel goed weet hoe het allemaal werkt.” Dit geldt zowel voor de gebruiker als voor de adviseur. De praktijk is helaas anders. De gebruikers gebruiken het niet of verkeerd en de adviseur weet zelf niet wat hij moet adviseren en hoe het werkt. Een gedegen minimale training is dan het minste wat een adviseur moet hebben om goed voor de dag te komen.

Verplichtingen
“Valbeveiliging is namelijk een klasse 3 PBM.” Als je dit verkoopt, aanbiedt of adviseert dan brengt dit een bepaalde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee. Een (medewerker van een) distributeur heeft een aantal verplichtingen ten aanzien van:
• de conformiteit(-sbeoordeling) van de producten;
• de technische documentatie;
• instructies en informatie over de veiligheid;
• vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
• CE-markering;
• de EU-conformiteitsverklaring.

Belangrijkste leerpunten e-learning
De e-learning geeft een zo volledig mogelijk beeld over wat een PBM-adviseur minimaal moet weten. De training is onder meer opgebouwd uit:
• wet- en regelgeving
• alle producten die onder persoonlijke valbeveiliging vallen
• de toepassingen en keuring van de middelen.
Belangrijke aandachtspunten zijn “valfactor”, hoe werkt een demper, wat is de minimale vrije hoogte, hoe sterk moeten ankerpunten zijn en meer. Er is een pre-toets en een eindtoets.

Dirk van Blijswijk raadt de e-learning Valbescherming aan: “Het verhoogt de kennis van de adviseur en het verhoogt de veiligheid van de eindgebruiker.” Veiligheid voor alles.

> Meld je aan voor de VVGW e-learning Valbescherming