Besluit UPV Textiel gaat in op later moment: voorjaar 2023

dec 5, 2022 | actualiteiten homepage, Nieuws

Vanaf 2023 treedt het Besluit UPV in werking. Producenten en importeurs van (beroeps)kleding en huishoudtextiel op de Nederlandse markt krijgen met deze nieuwe wetgeving te maken. Stichting UPV Textiel gaat de opdracht gezamenlijk uitvoeren namens deelnemers in het collectief. Uit andere sectoren leren we dat het de beste manier is om de verplichtingen efficiënt, effectief en betaalbaar te kunnen organiseren.

In eerste instantie gingen we ervan uit dat het Besluit per 1 januari 2023 in werking zou treden. Nu blijkt dat het wetgevingstraject van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rond dit Besluit nog niet is afgerond. De verwachting is dat het Besluit UPV Textiel in het voorjaar van 2023 ingaat. Wanneer dat precies is, valt op dit moment nog moeilijk te zeggen.

Met het verschuiven van de ingangsdatum worden de vervolgacties na registratie over de drukke decemberperiode heen getild. Dat is op zich prettig voor de bedrijven die met het Besluit UPV Textiel verplichtingen krijgen. Maar van uitstel komt absoluut geen afstel! De wettelijke verplichting komt er en de ambitie blijft om het als sector via een collectieve aanpak efficiënt te organiseren.

Registreren
De komende weken blijft Stichting UPV Textiel actief in overleg met het ministerie en de sector om de collectieve aanmelding voor te bereiden. We roepen ondernemingen actief op zich te registreren, zo word je goed op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn er online informatiesessies en bedrijven kunnen vragen stellen via de servicedesk (085 202 07 10) en mail ([email protected]).

In de loop van januari hopen we meer zicht te hebben op de datum dat het Besluit kan worden vastgesteld.

Meer informatie
> Lees verder op: Modint.nl
> Stichting UPV Textiel
> Registreren

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.