Kabinet wil werk maken van gehoorschade

sep 14, 2022 | Nieuws

Voorkomen is beter dan genezen. De overheid wil zo snel mogelijk in actie komen om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Een goede zaak vind de Vereniging voor Veilig en Gezond Werken (VVGW). Gehoorschade is een proces en dit zintuig kan ongemerkt snel beschadigen door te vaak, teveel of te hard geluid.

Op de werkvloer is gehoorschade al jaren een belangrijk thema en zijn de vele mogelijkheden van gehoorbescherming niet meer weg te denken. Voor werkgevers zijn er al duidelijke wettelijke kaders gesteld. Allereerst dient de werkgever de eerste 3 stappen van de Arbeidshygiënische strategie (bronaanpak, afscherming van de bron, organisatorische maatregelen) te doorlopen en aan te pakken waar mogelijk. Denk hierbij aan het geluid zoveel mogelijk wegnemen of beperken door stillere machines, isolatie of omkasting van de machines. Indien deze maatregelen zijn genomen of niet voldoende zijn dan moet er gehoorbescherming worden gebruikt.
– Vanaf 80 dB moet de werkgever gehoorbescherming ter beschikking stellen.
– Vanaf 85 dB is de werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen.
Een goed idee om dit soort regelgeving ook voor festival en muziekevenementen op te stellen.

Hoe ontstaat gehoorschade
In het slakkenhuis zitten haartjes die op en neer golven. Hoe harder het geluid, hoe heftiger de haartjes golven. Bij te (lang) hard geluid kunnen de haartjes kapot gaan, waardoor het slakkenhuis verkeerde impulsen omzet. Dit kan een piepgeluid opleveren en leiden tot Tinnitus waarbij je geluiden als ruisen, piepen, fluiten onafgebroken of bij vlagen hoort terwijl die niet hoorbaar zijn voor anderen. Tinnitus komt bij ongeveer 2 miljoen Nederlanders voor en kan psychosociale problemen en maatschappelijk functioneren behoorlijk beïnvloeden.

Meer informatie
> Meepraten over dit onderwerp: meld je aan voor de werkgroep gehoorbescherming via [email protected]
> Podcast
> Meer informatie Arboportaal
> Lees het hele artikel in het AD

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.